Abdurrahman Tutdere: “Cemevlerinde Bulunan Hakların Korunması ve Güvenceye Alınması Gerekiyor”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AKP’nin torba kanun teklifinde vakıf ve derneklere ait bulunan cemevlerinin mülkiyetlerinin hangi olacağına ilgilendiren soru işaretleri olduğunu anlatım ederek, “Burada bulunan cemevleri köylerde, kasabalarda, ilçelerde plana işlediğinde vatandaşların, vakıfların, derneklerin, soy kişilerin hak mahrumiyeti yaşamamaları adına kâin haklarının korunması ve güvenceye alınması gerekiyor” dedi.

CHP Adıyaman Mebus Abdurrahman Tutdere, TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen AKP’nin cemevleriyle ilgilendiren düzenlemelerin de meydan aldığı torba yasa teklifiyle ilgilendiren açıklama yaptı. Teklifin cemevlerinin imarıyla ilişkin maddeye özen calip Tutdere, şöyle konuştu:

“Bu kanundaki tensikat Türkiye’deki Alevilerin taleplerini, ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamıyor. Aleviler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay ve erdemli mahkeme kararlarında belirtildiği gibi Aleviler akide merkezlerinin tanınmasını ve cemevlerinin tapınak yerine kabul edilmesini istiyorlar. Fakat iktidar partisi bu teklifte seçme düzenlemeye düzlük vermediği gibi çabucak cemevlerindeki imar planlarındaki durumunu ve zindelik, akarsu paralarının Firez Bakanlığı eliyle ödenmesini kolaylaştıracak aranjman getirdi. Burada esasen kesinleşmemiş olan bambaşka benzeri laf birlikte şuydu, kâin cemevlerinin mülkleri, taşınmazları hangi olacak, bundan ahir süreçte tüzel durumları ne olacak? Tığ bunu bittabi kim komisyonda izleme ettik, dile getirdik. Alelhusus teklif sahiplerine bunları sorduk. Bu ‘Mevcut cemevlerinin taşınmazları, mülkiyetleri banko kendilerine kalacak’ şekilde, kudret yetkilileri beyanatta bulundular. Burada mevcut cemevleri köylerde, kasabalarda, ilçelerde plana işlediğinde vatandaşların, vakıfların, derneklerin, mahiyet kişilerin türe mahrumiyeti yaşamamaları yerine iyelik haklarının korunması ve güvenceye alınması gerekiyor.”

AKP İstanbul Saylav Abdullah Güler, cemaziyelevvel komisyonda Tutdere’ye konuyla ilişkin “Mevcut şu anda halihazırda faaliyetlerini yürütmekte olan cemevlerinin hiçbir iyelik konumuyla ilgilendiren aynı uymazlık bulunmayan. Yani kişiye ait cins, bağış mümkün, toplum örgütü namına mümkün, tıngır hesabına cins, köy hukuksal kişiliği adınadır, belediyeye önceki mümkün, Hazne mülkiyetinde gibi, tescil dışı alanda olanaklı, bundan sonra yolda benzer, vesaire yani bu konumlarıyla ait tek değişikliği mülkiyet için yapmadığımızı zahir söylemek istiyorum. Bu maddelerin hiçbirinde yok” demişti.

Share: