yüz yüze terbiye başlıyor

Milli Yetişek Bakanlığınca (MEB), kademeli karşı karşıya eğitim bilimie geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullardahi cümle dershane seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitim bilimi başlatılacak.

2020-2021 eğitim bilimi talim döneminin 25 Eş 2021’da başlayan nısıf sene tatili, 15 Küçük Ay’ta sona erdi. Bakanlığın kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki karye okullarının cümle kademeleri ve eğitimin başlangıcı olan cümle bağımsız milletvekili anaokulları 15 Şubat’ta karşı karşıya eğitime başladı.

1 Mart’tan itibaren ise tam ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki anne sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 devir 12 öğüt saati yüz yüze terbiye yapılacak. Özge ibret saatleri açıktan yetişek eliyle işlenecek.

Tamlık resmi ve hususi ortaokullar ile önder dil cambazı ortaokullarının 8. sınıflarında üstelik karşı karşıya eğitime başlanacak. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ibret, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 öğüt şeklinde karşı karşıya işlenecek. Ayrıksı öğüt saatlerinde ise alarga eğitime bitmeme edilecek.

yüz yüze eğitimlerde ayrımsız ibret 30 zaman, teneffüsler ise 10’ar an olacak.

karşı karşıya eğitim dışında kalan cemi dersler uzaktan terbiye tarafından tamamlanacak.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tam dersler, engin terbiye eliyle işlenmeye bitmeme edilecek.

ÖZEL OKULLAR 5 ÇAĞ KARŞI KARŞIYA EĞİTİME GEÇİYOR

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim bilimi veren özel eğitim bilimi okulları ve özel yetişek anasınıfları ile farklı okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında birlikte 1 Mart bakımından haftada 5 zaman karşı karşıya eğitime başlanacak.

Haber ve Görüşme Merkezleri birlikte programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Özel eğitim bilimi okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler amacıyla dahi bire bir tarihten itibaren karşı karşıya eğitim vermeye başlayacak.

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİ

Liseler, bakir terbiye talim dönemine engin eğitimle başladı. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Lise serencam sınıflarda 1 Mart bakımından karşı karşıya yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi imtihanlara ait ümit ve ihtiyaçları üstelik dikkate alınarak, haftada bildirme beş altı 16, sunu aşkın 24 saat olacak şekilde terbiye kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

karşı karşıya yetişek dışında artan bilcümle dersler uzaktan terbiye marifetiyle tamamlanacak. Öğrenciler, ölçme ve istimara uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim bilimi kapsamında işlenen derslerin umum konularından mesul olacak.

Liselerde 12. sınıf dışındaki değişik kademelerde engin eğitime devam edilecek.

karşı karşıya eğitimle yürütülecek terbiye ve tedris faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak karşı karşıya eğitim bilimi faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze yetişek üzere terbiye kurumuna çekmek istemediklerine dayalı taleplerini, bire bir dilekçeyle terbiye kurumu müdürlüğüne iletecek.

ÇIĞIR LİSELERİNDE APLIKASYON EĞİTİMLERİ YÜZ YÜZE OLACAK

Mesleki ve ustalık Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, adamakıllı sanatlar ve spor liseleri derslerine ait aplikasyon kazanımlarının karşı karşıya eğitimlerine parçalanmamış derslik seviyelerinde 1 Mart’tan itibaren başlanacak.

Mesleki terbiye merkezlerinde okulda yapılan kayran/peş derslerinin öğretimine alarga yetişek yoluyla bitmeme edilecek.

Ortaöğretim kademesinde yetişek veren kül özel terbiye okulları ve farklı okullar bünyesindeki hususi eğitim sınıflarında birlikte 1 Mart’tan itibaren haftada 5 aktarılma yüz yüze eğitime geçilecek.

LİSELERDE SINAVLAR KARŞI KARŞIYA YAPILACAK

Liselerde kamu derslik seviyelerinde bir numara döneme ilgilendiren yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart’tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim bilimi kurumu kayran dünya başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Son Teşrin 2020’ye kadar işlenen konularla tutkun tutulacak. değme nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti makul görülen öğrenciler, ait alan camia öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, yer birkaç ayrımsız hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Ekol Sistemine işlenecek.

Bastırık sınavları dahi 1-31 Mart döneminde tamamlanacak şekilde eğitim bilimi kurumu müdürlüklerince planlanacak.

İller arası hareketliliğin azaltılması için yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri halinde, KKTC dahil bulundukları yerleşme yerlerinde tahsil gördükleri ekol ile bire bir ekol türündeki eğitim kurumlarında, benzeri okul türü bulunmaması halinde aynı programı uygulayıcı resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek.

Mesleki ve beceri ortaöğretim kurumları ile iyice sanatlar ve spor liselerinde ise öğrenciler, bulundukları yerleşme yerlerine andıran mülk ve ilçelerde, mukayyet olduğu okulla aynı okul/program türü/düzlük/dalı bulunması amacıyla sınavlara girebilecekler.

2020-2021 terbiye tedrisat yılının ikinci dönemine ilgilendiren puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin rastgele dersten sınav puanı, takat sınırı çalışması puanı ve derse katılıma ilişik performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip sunulan ve öğrencinin ikinci dolaşma ibret öğretmenine tasdik etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

2020-2021 yetişek tedris yılının ikinci dönemine ait yapılacak birinci sınavlar bile 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve yetişek kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Kendisinde veya gelişigüzel kaldığı ocak bireylerinden rastgele birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, meslek süresince makul bire bir zamanda ve izole tıpkısı ortamda sınava alınacak.

yüz yüze yetişek için çocuğunu okula fırlatmak istemeyen veliler, ekol müdürlüklerine kayıtlı başvuru yapabilecek. yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öte yandan, Ulusal Sübvansiyon Programı (UDEP) ile engin eğitimdeki öğrenme kayıpları giderilecek.

AÇIKTAN VE KARŞI KARŞIYA EĞİTİM TAKVİMİ

MEB, 2020-2021 eğitim tedrisat dönemini Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve deli dolu dersler aracılığıyla açıktan eğitim marifetiyle 31 Ağustos 2020’birlikte başlattı.

yüz yüze eğitim, birinci aşamada, esas sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül 2020’da başlatıldı. İkinci aşamada, 12 Ekim’den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, ortaöğretim tedarik sınıfları ile özel gereksinimli füru, üçüncü aşamada ise 2 Teşrinisani Pazartesi itibarıyla 5 ve ortaöğretim 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.

Birinci devir ara tatili, 16 Teşrinisani Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma Namazı sona erdi.

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim bilimi öğretim döneminin geçmiş vuzuh tatilinin arkası sıra 23 Kasım’dan itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında alarga yetişek başlatıldı. Bu süreçte yetişek talim, ana noktaları TRT EBA kanalları görünmek amacıyla çalışkan sınıf uygulamaları, EBA ile matbu ve sayısal yardımcı kaynaklarla 22 Ocak 2021’e kadar sürdü.

Henüz evvel 12-16 April 2021’dahi yapılması planlanan ikinci meydanlık tatil, fasıl tatiline eklendi. Böylecene öğrenciler, 25 Karı’tan bağışlamak üzere 3 hafta sömestr tatili yaptı.

2020-2021 terbiye talim döneminin ikinci dönemi, 15 Şubat 2021’dahi başlatıldı.

Share: