Çiftçilere bu yıl üzere ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Fellah Araç Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu yıl için ödenecek zirai destekler mahsus oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve eğin yaştaki buzağı amacıyla 500 teklik bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 liralık destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbu ve Sertifikalı Evlat Tasarruf Desteklerine İlişkin Cumhur Reisi Kararı”, Resmi Gazete’dahi yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Istihsal ve Tutma Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem sunmak için çok almanak ve biricik yıllık ağızotu bitkileri ekimi özne üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına atılmak amacıyla korunga için 90 liralık, yegâne yıllık yemleme bitkileri için 60 teklik, silajlık ekilişler (çepel/arık) için 60 teklik, bileşimli çayır mera üzere 150 teklik, çokça yıllık ağızotu bitkilerinde düzensiz olanlar üzere 90 liralık, cılız olanlar için bile 40 teklik ve silajlık ekilişler üzere 100 liralık olacak.

Yer şeş sularının ancak seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu yıl ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve gövde yaşta, ilkine buzağılama yaşı en çok 960 dönme veya serencam iki buzağılama arası bildirme fazla 600 zaman olan ineklerin doğan buzağıları amacıyla hayvan başına 500 liralık destek sağlanacak.

Veca, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek vahit bedel ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, müstear tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 liralık destek ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ifa birim miktarlarının 20 başa kadar topu topu, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 esas için yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin lira destek

Dişi mandalar için 500 teklik, kaynak kütüğüne kayıtlı davetkâr mandalar için ilave 300 teklik, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve beden malaklar amacıyla 500 liralık, köken kütüğüne kayıtlı malaklar amacıyla üstelik ilave 300 liralık, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca arttırma 500 lira destek ödenecek.

Islah gayeli süt mazruf analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt nitelik kriterlerini sağlayan protez tohumlamadan doğan akman sütçü yahut şişko soy her bir hırtapoz amacıyla 100 liraya büyüklüğünde destek verilecek.

En bir iki 1 kelle, sunma aşkın 50 sarrafiye düve (camız dahil) alımına de Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı sıkı içre doğma ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde tutma ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan dal pres desteği maya boğalar dışındaki 6 ay üst yaştaki erkek zooloji dış, parçalanmamış sığırlar üzere hayvan sahiplerine 600 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa vahit miktarları 500 başa kadar parçalanmamış, 501 mir ve beden üzere yüzdelik 50’sine bedel gelen tutarın ödenmesi yoluyla uygulanacak. Antrparantez Musaddak Benzen Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki dal pres desteği düzlük tam sığırlar amacıyla arttırma 100 lira bindi verilecek.

Vekâlet taşıt sistemlerine kayıtlı, ancak süresince zade ve besi süresini tamamlamış koca sığırlarını (camız karışma) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve soy bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 kafa üzere (200 kelle dahil) efsanevi başına gün ve birim fiyat üzerinden 500 teklik bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 saksı ve üzeri iri kucak gâvur varlığına erbap işletmelere veya çobanlara 12 bin liralık adına ödenecek.

Maya kucak-gâvur yetiştiricileri birliklerine organ yetiştiricilerin, Bakanlık anahtar sistemlerine kayıtlı kart koyun başına 50 liralık, kart inat başına 50 liralık, kurnaz tiftik keçisi başına arttırma 20 liralık, göçebe yetiştiricilerine deneyli koyun aksi başına arttırma 2 liralık destek ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın anaç koyun-inatçı desteğini düzlük ve sübvansiyon yılında bilgili kucak aksi sayısını artıran işletmelere, bire bir eski yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında bilgili kucak, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen çoğalma oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 lira bindi ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine destek

Moher ve Yapağı Tarım Komutan Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) merbut kooperatiflere, Damızlık Koyun Direngen Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Taşıt Sistemi (TKS) Malumat Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 lira, anamal tiftiğin kilogramına 60 lira, ikincil tiftiğin kilogramına 25 lira, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de ilave 10 teklik ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz zürriyet sağlayıcı Kozalak Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut neşelilik alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Vekillik Arıcılık Taşıt Sistemi’ne kayıtlı, gestalt birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye üreticilerine de arılı kapçık başına 30, üye olmayanlara 20 teklik, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 teklik bindi sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları amacıyla 1400 liralık, küçükbaş efsanevi atıkları için 250 liralık atık desteği, hayvan hastalıkları ile savaşım çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları üzere uygulayıcılara kocabaş hayvan başına 2 lira, küçükbaş efsanevi başına ise 1,5 lira bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, alabalık amacıyla kilogram başına 1 liralık, yıpranmamış türlere 3 lira, bağlı hep üretime 2 liralık, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye üzere kilo başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkalık damızlık ala desteği balık başına 60 teklik, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo dahil kilo başına 2 liralık verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması üzere hayvan başına 1000 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, salt korumaya kovan başına 80 teklik, ipek böceği korumaya kilogramda 170 liralık, düzeltme programındaki kucak, keçi ve yavrularına umum elinde düzeltme seçkin sürüde hayvan başına 150 liralık, ayak tabanı sürüde 100 lira, halk elinde camız ıslahı (kurnaz manda), sevir ve sene içinde doğuran kurnaz mandaya efsanevi başına 2000 teklik, yıl süresince doğurmayan anaç mandaya hayvan başına 1200 lira, damızlığa fırlamak için seçilen yerel sığır (düve/boğa) hayvan başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan için 1300 lira, maya eş materyale (çalıştırıcı-teke) hayvan başına elit sürüde 350 liralık, taban sürüde 250 teklik sübvansiyon yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 liralık destek

Yurt içi sertifikalı zürriyet kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 teklik, kanola üzere 30 liralık, susam üzere 8 teklik, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 liralık, kuru fasulye, mercimek ve yonca üzere 60 liralık, nohut için 50 liralık, kumpir için 200 teklik, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 lira, kayran fıstığı için 34 lira ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/rekiz kullanım desteği, antep fıstığı, koz, badem, semavi yemiş ve aronya için 400 liralık, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, ayrıksı meyve türleri ve asık (nar ve muz aut) için 280 liralık, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi amacıyla da dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt ortamında sertifikalı zürriyet üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, az ortamında satışını gerçekleştiren, Vekillik yoluyla yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu sene ürettikleri değişik sertifikalı tohumluklarla otantik/ana ve üstü tohumluklara birlikte türüne göre kilogram başına 0,1-5 teklik sıkıntılı içi sertifikalı yavru istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı amut başına 0,5 lira, aşısız dikme başına ise 0,25 liralık destek sağlanacak.

Kom Muhasebe Selen Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve sabık sene vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal neşir ve danışmanlık hizmeti sunan azade tarım danışmanları ile ekincilik odası ve müstahsil örgütlerinde yeryüzü fazla 5 ekincilik danışmanı doğmak için istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 mahiye hizmet sunumuna vabeste kendisine denk iki tike halinde yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Eş 2022’den kaynatmak amacıyla bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: