Sompo Sigorta’nın kârı düşüşe geçti

Sompo Sigorta’nın karında düşüş sürüyor. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde düşünce 46 milyon liraya gerilemesi yıl sonu rakamlarını de hor çekti. Sigorta şirketi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 118 milyon teklik kar açıklamıştı. 2020 yılını 382 milyon lira kar rakamıyla kapatan şirket 2021 yılı sonunda 323 milyon teklik kar açıkladı. Sigorta şirketinin familya yüzde 15 oranında düşüş kaydetti. 2020 yılının ilk 9 ayında 436 milyon teklik kar açıklanan iştirak 2021 yılının ayrımsız döneminde 237 milyon kar açıklayabildi. 9 mahiye zayi oranı yüzde 47.

KİLİT DENETİM KONUSU

Sompo Sigorta’nın bilançolarını inceleyen müstakil denetleme şirketi ‘kilit denetleme konusu’ olarak, “Gerçekleşmiş fakat rapor edilmemiş ödence yükümlülüklerini” ele aldı.

Hür denetleme şirketi bu konuda şöyle aynı düşünüm beyan etti: “Iştirak’mağara 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bütün teknik karşılıkları 3.581.327.302 TL olup, bu tutar Şirket’mağara toplam yükümlülüklerinin yüzdelik 49’unu oluşturmaktadır. Müşareket, sigorta sözleşmeleri amacıyla ileride ödemesi beklenen asılı hasarlar amacıyla net 2.445.375.713 TL kıymet ayırmıştır. Bahse laf muallak hasar fiyat tutarının zarfında muhasebeleşen Gerçekleşmiş Ancak Anlatım Edilmemiş (IBNR) hasarlar karşılığının (1.893.916.021 TL, net) hesaplamasında Şeriklik Yönetimi, mesabe 2 ve 17’de teferruatlı kendisine açıkladığı aktüeryal varsayımlar ve tahminler kullanmıştır. Gerçekleşmiş ancak tabir edilmemiş ödence bedeli karşılığı tutarının mali tablolar içerisindeki tutarsal önemi ve bedel hesaplamalarının yapısı gereği büyük aktüeryal yargı ve tahminleri içermesi zımnında, bu laf kilit teftiş konusu kendisine seçilmiştir.”

CEO DALAŞMA DURUMU BAŞLANGIÇTA GÖRDÜ

Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaşma, Capital dergisine yaptığı departman değerlendirmesinde, “Sigortacılığın durumu sanıldığı kadar iyi değil” demişti.  Dalaşma, bu sene yıpranmamış şirketlerin pazardan behre alabilmek hesabına hele oto branşlarında olağandan kompetitif olduğunu ve bunun sektörde kârlılığı münasebetsiz etkileyeceğini başlangiçta öngörmüştü. “Önümüzdeki benzeri yılda üçüncü kırılmayı bekliyorum” diyen Hir, bu kırılmanın banal oyuncuları vuracağını söylüyor. Dalaşma’a göre küçüklerin darbe yemesi ise sektörde dava yaratabilir.

Sigortacılıkta dünyanın sunma büyük ikinci pazarı olan Japonya’nın arz iri sigorta grubu Sompo International Holdings’in yüzde 100 paya eş olduğu Sompo Sigorta 2010 yılından bu yana Türkiye’da ruh gösteriyor. Fiba Sigorta’yı satın alarak Türkiye’ye hamle atan kadro, güdük sürede majör benzeri evolüsyon kaydetti.

Sompo Sigorta’nın kârında rekor düşüş

Sompo Sigorta’nın kârında balaban düşüş

Sompo Sigorta’nın zirvesinde oylumlu değiş

Share: