Kilis’te 24 Son Teşrin mesajı

Kilis Şehremini Servet Ramazan, DOĞRU Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Üst, 24 Teşrinisani Öğretmenler haset zımnında tıpkısı tasarı yayımladılar.

Başkan Ramazan, mesajında öğretmenlerin, toplumun okumuş geleceğini eğitimle nesir ederek bilgiyi, ahlakı ve çizgi biçimini, sevgiyle ve sabırla, yeni nesillere adeta bire bir tonga kabilinden çalışan kutsal benzeri mesleğin mensupları olduğunu belirtti. Ramazan, “Atatürk’ün da dediği gibi kullanılmamış soy sop, ülkemizi gelecekte eskimemiş ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı, rastgele türlü bilgi ve teknik ile donatan Cumhuriyet’in özveren öğretmenlerinin eseri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ilkin Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk almak amacıyla, bu mukaddes görevi hesabına getirirken martir sakıt kamu öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Sadakat, mesai ve fedakârlık ile yıpranmamış nesillere nöbet gösteren kül öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadesine ver verdi.

DÜRÜST Fırka Kilis mebus Ahmet Salih Art yayımladığı mesajda, öğretmenlerin büyük özveri ile ile müteharrik, çocukları yetiştiren, verdikleri eğitimle topluma format veren balaban bir görevin fedakar temsilcileri olduğunu belirterek, “Mukaddema olduğu kabil zaman de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakarca çalışmakta, bulunduğu yerdeki insanlara bakir afak boşaltmak amacıyla ceht harcamaktadırlar. Geleceğimize yön verecek olan gençlerimizin yaşamlarının bildirme makro kısmı, on paralık kuşkusuz terbiye ve tedris hayatlarıdır. Bu nedenledir kim; altın öğretmenlerimiz aha bütün bu noktada gençliğimizin, geleceğimizin, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin parçalanmamış ortasında düzlük almaktadırlar. Bu ruh ve düşüncelerle, ebediyete anlama etmiş öğretmenlerimizi yağmur ve saygıyla anıyor, zor ve görevinin başında mevcut öğretmenlerimizin 24 Son Teşrin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, icra ettikleri mübarek görevlerinde başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SELIM Öğür Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in ise mesajında vukuf, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan birlik öğretmenlerin 24 Teşrinisani Öğretmenler Gününü kutladığını belirterek, “Saygıdeğer olduğu büyüklüğünde mesuliyeti dahi yüksek tıpkı mesleği yürütme fail, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri yetişek öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi da şekillendirmektedirler. Yurdumuzun herhangi bir köşesinde fedakarca etkin, yer kip şartlarda de mesleklerini sevgiyle yürütme eden öğretmenlerimiz, her cins övgü ve takdire layıktır. Öğretmenlerine doğruluk ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. ‘Bizler ‘Beşikten mezara kadar incelik tahsil etmeyi’ emreden, kalemin kılıçtan yüksek olduğu bire bir medeniyetin mensupları kendisine, tarih süresince olduğu kadar bugün dahi öğretmenlerimize şişman ayar veriyoruz. Kendilerine güç ettiğimiz, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini tolerans içinde tartışabilen, bili ve teknolojide geleceğe alnaç veren ve değerlerine topluluk çıkan erler namına yetiştirmeyi hedefliyor, hedefimize birlikte fakat ve fakat terbiye anlayışımızın yer cesim unsuru kendisine gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Öğrencilerimizin bizi biz eden değerlerimize kapalı nesiller olarak yetişmelerinde emeğinizi, azminizi ve parçalanmamış çalışmalarınızı içten destekliyorum. Daha zinde ve henüz müreffeh bir talih üzere geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri mutlak, vicdanı özgür, irfanı mutlak nesiller kendisine yetiştirecek, birlikte baş başa yürüyecek, eğitim yerine yaktığımız meşalemizi nesilden nesle aktaracağız. Ülkemizin 81 vilayetinde, site merkezlerinden sunu ücra köylere kadar seçkin karışında vazifelerini gerçekten yerine getiren öğretmenlerimizi, kendilerini eğitime ve öğrencilerine adamış olmalarından âlem sunma içten duygularımla tebrik kartı ediyorum” denildi.

Dülger, mesajının akıbet bölümünde ise, “Görevi esnasında şehit reşit öğretmenler özellikle doğmak amacıyla, ahirete irtihal etmiş tamam öğretmenlere Allah’tan yağmur, tedavileri devam edenlere üstelik acil şifalar, tekaüt öğretmenlere Allah’tan dosdoğru, körpe ve etraflı ömürler diliyorum. Bu düşüncelerle, Ulus Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, hayattan, dünyadan, gelecekten, insandan umudun kesilemeyeceğini, makul yönlendirilmiş, gani işlenmiş eğitilmiş ayrımsız insanın evreni tahvil kudretini en bol alim mesleğin temsilcileri olan, Bütün öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü özden kutluyorum. Bu vesileyle zor öğretmenlerimize saygılarımı ifade ediyor, ebediyete zeki etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” ifadesine düz verdi. – KİLİS

Share: