Bayburt ekonomi haberleri… Bayburt’ta Ağustos genel ticaret sistemine göre ihracat 82 dolar, dış alım 35 bin dolar yerine gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Tecim Bakanlığı gelişim birliğiyle genel tecim sistemi çerçevesinde üretilen eğreti dış tecim verilerine bakarak; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, aynı eski yılın bir ayına bakarak yüzdelik 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzdelik 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Bayburt’ta Ağustos genel tecim sistemine göre dış satım 82 dolar, ithalat 35 bin dolar oldu.

Familya-Ağustos döneminde dış satım yüzde 18,2, dış alım yüzde 40,7 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Aile-Ağustos döneminde tıpkısı eski yılın tıpkı dönemine bakarak yüzde 18,2 artarak 165 bilyon 608 milyon dolar, dış alım yüzdelik 40,7 artarak 239 bilyon 43 milyon dolar adına gerçekleşti.

Ağustos ayında erke ürünleri ve kızıl dünya ihracat yüzde 9,3, ithalat yüzde 16,6 arttı. Enerji ürünleri ve akçasal sıfır altın aut dış satım, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan, 19 bilyon 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında erke ürünleri ve akçasal sıfır kızıl aut ithalat yüzde 16,6 artarak 18 milyar 392 milyon dolardan, 21 bilyon 453 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve akçasal sıfır değerli hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar yerine gerçekleşti. Dış tecim hacmi yüzde 13,0 artarak 41 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşti. söz konusu ayda enerji ve değerli dünya ihracatın ithalatı gelecek oranı yüzde 91,6 oldu.

Aut ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 159,9 arttı.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bire bir esbak yılın bire bir ayına bakarak yüzde 159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11 bilyon 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Ağustos ayında yüzdelik 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 65,6’ya geriledi.

Aut tecim açığı Sülale-Ağustos döneminde yüzdelik 146,3 arttı.

Aile-Ağustos döneminde aut tecim açığı yüzde 146,3 artarak 29 milyar 817 milyon dolardan, 73 bilyon 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Sülale-Ağustos döneminde yüzdelik 82,5 iken, 2022 yılının bir döneminde yüzde 69,3’e geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin hep ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.

Karı-Ağustos döneminde kazançlı faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzdelik 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 1,9 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının mecmu ithalattaki payı yüzdelik 79,5 oldu

Geniş soylu erki gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ağustos ayında aleniyet mallarının payı yüzdelik 79,5, resülmal mallarının payı yüzdelik 11,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,8 oldu.

İthalatta, 2022 Aile-Ağustos döneminde uzaklık mallarının payı yüzde 81,6, resülmal mallarının payı yüzde 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Ağustos ayında yeryüzü aşkın dış satım yapılan ülke Almanya oldu.

Ağustos ayında ihracatta önce sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 milyar 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 bilyon 483 milyon dolar ile KUL, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile Müttehit Kraliyet, 949 milyon dolar ile Rusya Federasyonu izlem etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, hep ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

Eş-Ağustos döneminde ihracatta önceki sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 13 bilyon 775 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 bilyon 416 milyon dolar ile ESIR, 8 milyar 609 milyon dolar ile Irak, 8 milyar 604 milyon dolar ile Mürekkep Krallık, 8 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, mecmu ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta geçmiş sırayı Rusya Federasyonu aldı.

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan dış alım 6 milyar 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 bilyon 324 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, hep ithalatın yüzdelik 47,9’unu oluşturdu.

Eş-Ağustos döneminde ithalatta önceki sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 38 bilyon 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 34 milyon dolar ile Çin, 15 bilyon 328 milyon dolar ile Almanya, 10 bilyon 295 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplanmış ithalatın yüzde 42,3’ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ağustos ayında bir geçmiş taban bakarak dış satım yüzdelik 2,6, ithalat yüzde 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ağustos ayında tıpkısı eski yılın ayrımsız ayına bakarak dış satım yüzde 9,5, ithalat yüzdelik 37,5 arttı.

Faziletkâr teknolojili ürünlerin imalat uran ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu. Uygulayım Bilimi yoğunluğuna göre aut tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması ortamında meydan alan imalat uran ürünlerini kapsıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat sanayi ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzdelik 95,0’dır. Yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9’dur. Karı-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat endüstri ürünlerinin toplanmış ihracattaki payı yüzdelik 94,6’dır. Karı-Ağustos döneminde faziletli teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8’dir.

Ağustos ayında imalat uran ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzdelik 72,0’dır. Yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4’tür. Ev-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin mecmu ithalattaki payı yüzdelik 70,1’dir. Aile-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7’dir.

Özel ticaret sistemine göre dış satım 2022 yılı Ağustos ayında 19 milyar 540 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Ağustos ayında, ihracat benzeri geçmiş yılın tıpkısı ayına göre yüzdelik 9,7 artarak 19 bilyon 540 milyon dolar, dış alım yüzde 37,5 artarak 30 bilyon 746 milyon dolar yerine gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzdelik 146,1 artarak 4 milyar 554 milyon dolardan, 11 bilyon 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2021 Ağustos ayında yüzdelik 79,6 iken, 2022 Ağustos ayında yüzdelik 63,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Aile-Ağustos döneminde 154 milyar 437 milyon dolar oldu.

Özel tecim sistemine göre dış satım, 2022 yılı Sülale-Ağustos döneminde, bir eski yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzde 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolar, ithalat yüzdelik 38,0 artarak 225 bilyon 486 milyon dolar yerine gerçekleşti.

Familya-Ağustos döneminde aut tecim açığı yüzde 132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzdelik 81,3 iken, 2022 yılının bire bir döneminde yüzde 68,5’e geriledi. – BAYBURT

Share: