Batı Kasaba Yolu planı meclisten geçti

Günindi Kasaba Yolu planı meclisten geçti

Palan Vadisi’ndeki imar tasrif değişikliği jeolojik ve jeoteknik çalışmaların ardından gine görüşülecek

SAMSUN – Samsun Büyükşehir Şehremaneti meclis toplantısında görüşülen Gün Batısı Mekân Yolu’nun 211 hektarlık alanını havi ilave nazım, uygulama mamure planı ve değişikliği teklifi fikir çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Palan Vadisi’ndeki mamure plan değişikliği ise jeolojik ve jeoteknik çalışmaların arkası sıra yeniden görüşülecek.

Samsun Büyükşehir Şehremaneti Meclisi Gücük Ay Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çipo başkanlığında Sedir Güruh Salonu’nda yapıldı. Komisyonlarda görüşülen Batı Yer Yolu tasrif değişikliği teklifi ile Palan Irmağı çevresinin ufki mimariye açılmasını öngören maddeler mecliste görüşüldü.

Palan Vadisi’ndeki ümran planı değişikliği yer bilimsel ve jeoteknik çalışmalardan sonra görüşülecek

Kavim İttifakı sedir üyeleri söz konusu 2 maddenin birlikte yasalara akla yatkın olmadığını encam sürerek alın artık ve eksikliklerin giderilerek tekrar meclise getirilmesini istedi. SELIM Fırka Grup Başkanvekili Recep Eksiksizlik Certel, Kürtün Vadisi’ndeki mamure planı değişikliğiyle ilişkin “Maddeyle müteallik müşterek alt kurul raporunun Çatalarmut Mahallesi’nde rötuşlu imar planını anne jeolojik, jeoteknik taharri raporu ile değerlendirilmesi gereken yeni jeolojik, jeoteknik çalışmaların başlatıldığından sondaj çalışmaları tamamlandıktan bilahare mamure planlarının değerlendirilmesi amacıyla bir komisyonda bekletilmesini teklif ediyorum” dedi. Certel’in bekletme teklifi divan üyelerinin oybirliği kararı ile akseptans edildi.

“Batı Çevre Yolu’ndaki kat yüksekliği 4 kat olacak”

bahis konusu mamure planındaki detaylar hakkında hikmet veren Başkan Mustafa Demir, “Bu plan meclisten geçmesin’ derseniz anca bire bir öz namevcut. Katkı sağlayacak herhangi bir cins ifadeye derece veririz. Meclisin komite toplantısına dönüşmemesi gerekiyor. Bura politika ika yeri değil. Sizin bu konuda karneniz sıfıra yakındır. Sadede gelirsek; ekincilik görüşü alanla ilişik dosyada bulunmayan. Bakan ile bunu konuştuk. Geniş tıpkısı düzlük olduğu amacıyla 3’e böldük. Tarım görüşü için lüzumlu deliller toplanıyor. Vekâlet o deliller toplandıktan sonraları topyekun düşünce verecek. Biz bu maddeyi anlayışsız çekmedik. İtirazlar olmuştu bir baktık planı değiştirdik. Bu çekim neredeyse sıfırdan çalışıldı. Kullanılmamış planın özelliği hep emsaldir. Plan geçtiğinde az daha tapular kesilecek vaziyette olacak. Her yer zat tarlasının olduğu yerden tapu alıyor. Adalet, dürüstlük tam. Hatim ise 4 hatim olacak. 3-5 değil, 4 tekmil. 1 müşabih olacak. Burada yollarla ilişkin bakım satın aldık. İmar planındaki birlik yollar biricik biricik durumunda tespit yapıldı. Posta çiziyoruz amma yapılabilir mi onaydan geçirdik. İkinci girişim amacıyla üstelik İncesu taraflarında çalışılıyor. Sonrasında diğer bölgelere birlikte çalışılacak. Yeşilkent Kavşağı inşasına haddinden fazla mümasil zamanda başlıyoruz. Peşinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda dokunaklı kaymalar var. Orada de çalışma olacak. O bölgede derhal jeofizik etütleri yapmamız gerekiyor. Yollar noktasında çok okkalı dünyalık harcayacağız. Yeşilkent Kavşağı ile beraber Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 40 metreye çıkıyor, mekân yoluna aracısız bağlanıyor, bulvara dönüşüyor. Ayrıca Kamalı Bulvarı’na çalışıyoruz. Atakum’bile trafiği rahatlatıcı yerine Mağrip Mekân Yolu’nun yanı sıra munzam tedbirler de alıyoruz. Planın özelliği bu” diye niteleyerek konuştu.

Yıpranmamış çevre yolundaki imarın yatay mimari şeklinde olacağına da değinen Başbuğ Çıpa, ayrıca şunları söyledi:

“Çekim kabul edilince dizge tapusunu özlük parselinden alacak. Ekincilik görüşü yeni planlarda basit verilmiyor. Nezaret orayı şifahi namına peki verdiler, resmi yazıyı bekliyoruz. Süreci ayrımsız taraftan da kullanmak zorundayız. İnşallah 2023’te Batı Yer Yolu’nu münakasa ettirmeyi planlıyoruz. Batı Yer Yolu’yla ait derhal kamulaşma kararı alacağız. Biz 2023 yılında inşallah bu süreci de çalıştırmaya başlıyoruz. Yeni traksiyon bütün tıpkı ufki mimari. Nebatat bostan içersin dahi kullanılmamış bir şehir olduğunu düşünün, bulvar ve okullarıyla. Onun için bu plana hepinizin ulama vermesini istirham ediyoruz. Gelişigüzel makule uyarı ve eleştirilere da açığız. Bakın bu mecliste 4. yıla gidiyoruz. Şurada meclislerin oyunu verirken asla hakkaniyetten sapan bire bir karar asla olmamıştır. İşte Çatalarmut’u değerlendireceksiniz. Fatma Varank geldiğinde tığ o planı olgunlaştırmıştık. O açıklık baktık kim hem Kadıköy bölgesinde hem üstelik orada benzeri kısım alanlar AFAD başkanlığı yoluyla heyelanlı bölgeden çıkartılmış. Tığ bile toprak kayması bölgesi adına gözüküyor. Biz bunu alıp bakanımıza belirttik. Şayet burası heyelanlı bölgeden çıkmışsa bunu ayrımsız inceleyelim dedik. Bakanlıkla beraber çalışmayı yaptık. Bakanlığın ekipleri geldi. Orada 6 kamer fazla zaman verdik. Bilahare baktık kim buraları bayındırlık yapılabilecek alanlar namına gördük. Bunun üzere meclise geldik. Serencam durumda zeminin yapıyla bağının tıpkı sefer elan test edilmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda de bunu yapacağız. Kürtün Irmağı ve sizin bahsettiğiniz alanlar korunuyor. Oralarda bina bulunmayan. Bunu tığ şekle sokuyoruz. Şehrin içindeki gelişigüzel tutumsuz kayran risktir. Bunu başka şekle saplamak doğru değil” şeklinde konuştu.

Mağrip Belde Yolu’nu ilgili yön rey çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Share: