Van’da 10 Stö ‘Doğal Sit Alanı’ İlan Edilen Van Gölü İçin Dava Açtı

İSHAK KIŞMIRI

Van’üstelik ‘Saf Sit Alanı’ kapsamına alınan Van gölü üzere 10 sivil topluluk, kararın iptali yönünde dava açtı. Van Akademik Odalar Birliği Gün Sözcüsü Fikret Baransel, “Bu, sunu bağan korumaya erbap sit alanlarını ifade etmektedir. Kamuoyunda bu konuda falsolu bire bir alacak oluşmuştur. Bilakis, kararnameden geçmiş Kıyı Kanununa tabi olan bu alanlar kanuncu kendisine oldukça henüz ağır ayrımsız şekilde korunmaktayken zaman bu düzenleme ile Lep Kanunu bulunmayan sayılmaya çalışılarak korkulu gözdağı altında bırakılmıştır” dedi.

Resmi Gazetede 21 Temmuz’dahi yayınlanan kararla, Van ve Bitlis illeri Çevre Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla “Natürel Sit Sürdürülebilir Siper ve Kontrollü Yararlanma Alanı” ilan edildi. Van Akademik Odalar Birliği ve El Erki Platformu, karara alın yönetimsel işlemin durdurulması talebiyle açtıkları davaya ait Van Barosu Tahir Murahhas Konuşma Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Ortak izah metnini, Van Eczacılar Odası Başkanı ve Van Akademik Odalar Birliği Dolaşma Sözcüsü Fikret Baransel yoluyla okundu.

“VANGÖLÜ TEHDİT ALTINDADIR”

Fikret Baransel şunları söyledi:

“Van Akademik Odalar Birliği ve El Erki Platformunun bileşenleri yerine kuruluşumuzdan bugüne büyüklüğünde herhangi bir fırsatta kentimizin saf zenginlikleri ile ait endişelerimizi paylaşmaktayız. Fakat bugün haddinden fazla ağır ihmaller ve konunun uzmanlarının görüşleri ve ilmî gerekçelere çerden çöpten yasalı düzenlemeler ile Van Gölü yıldırma altındadır. Bu yıldırma karşısında huy; ilmî hiçbir yöntemle açıklanamayan ayrımsız şekilde ölçülü eğin temizliğinin, ayrımsız soy parçalanmamış kapasiteyle faaliyete geçemeyen ve site kanalizasyonunun direkt boşalma şeklinde göle akıtıldığı arıtma tesisinin yarattığı ve kentin girişinden itibaren hissedilen karine alarm vermektedir. Van Gölü’nün korunması üzere çok yoğun yasal tedbirler alınmalıdır. Özellikle Van Gölünü Esirgeme Kanununun çıkarılması asıl talebimiz olup bu yöndeki murat ve ısrarımız bitmeme etmektedir. Ancak, 30.07.2022 devir ve 31908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Gölü “Natürel Sit, Sürdürülebilir Esirgeme ve Kontrollü Kullanma Alanı” namına zar edilmiştir. Bu, en düşük korumaya cemaat sit alanlarını rapor etmektedir. Van Valiliğinin 18.08.2022 tarihli duyusundan birlikte anlaşılacağı üzere bu aranjman ile sit alanı içerisinde yapılacak canlılık ve yapılaşmalar engellenmemiştir, kamuoyunda bu konuda kavisli bire bir alacak oluşmuştur. Bilakis, kararnameden önceki Yan Kanununa bağımlı olan bu alanlar yasal adına oranla elan aheste benzeri şekilde korunmaktayken zaman bu aranjman ile Lep Kanunu namevcut sayılmaya çalışılarak yavaş tehdit altında bırakılmıştır. Antrparantez alınan değişmeyen Ağız Koruma Kanunu, Firez ve Gusto Varlıklarını Esirgeme Kanunu, Mahfazalı Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Asıllar ve Esaslara Dair Yönetmelik, İlke Kararlarına, Katıksız Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Beceri Esaslara ve Ayrıksı Siper Hukuku düzenlemelerine aykırıdır.

“İLGİLİ ARANJMAN İPTAL EDİLMELİ”

Tam bu nedenlerle Van Akademik Odalar Birliği ile Demokratlık Platformunun bileşenlerinden dava konusu üzerine sav küşat ehliyeti olan Van Barosu ÇEV-DER, Van Hakkari Doktor Odası ve Van ÖHD tarafından ilişkin kararın iptali üzere bu dönme etki yoluna başvurulmuştur. Zaman itibariyle başlatmış olduğumuz yargı süreciyle gelişigüzel Van Gölü Havzası için büyük aynı hırs oluşturan, turizm ve endüstri tesisleri ile yapılaşmaya zemin hazırlayan ve hazırlanış amacı itibariyle korumaktan haddinden fazla bulunmayan olmasına amil olacak olan ait düzenlemenin tağyir edilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Yapılan düzenleme ile kamuoyunda “Van Gölü’nün imdi siper altına alındığı” yönünde hatalı bir algı oluşturmaya çalışılmış ise de bilinmelidir ki; yapılan düzenleme geleceğimiz ve nefesimiz olan Van Gölü’nü daha balaban bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır. Van gölü Doğal Sit Alanının henüz dip kategoride olan kesme korunacak hassas alanlar ya üstelik nitelikli siper alanları kendisine zar ve tescil edilmesi gerekirken yapılaşmaya yol anahtar şekilde “Sürdürülebilir Himaye ve Kontrollü Tasarruf Alanı” namına tescilinin iptali talebiyle sorun açıldığı bilinmelidir.

“VAN GÖLÜNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ”

Yapılan düzenlemenin dahi mevzuata ters olarak yapıldığını ayrıca tavzih etmek isteriz. Şöyle ki; Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Asıllar ve Esaslara Dayalı Yönetmelik’in “Masun alanlara ilgili genel ilkeler” başlıklı 5/1.’inci maddesinde belirlenen ilkelere uyulmamış, mahfuz alanların aktüel durumunun alanın biyolojik çeşitliliği, hidrolojisi ve hidrojeolojisi özellikle kalkmak için seçkin açıdan durumu hazırlanacak yöre değerlendirme raporu sonucuna göre yahut lüzumlu görülmesi durumunda ise arz birkaç mütevali dört mevsimi kapsayan ekolojik tamamen ilmî araştırı yapılarak belirleneceği düzenlemeleri uygulanmamış, araştırı raporları yönetmelikte öngörülen nitelikteki uzmanlarca düzenlenmediği kadar ustalık esaslarda tamlanan kayran çalışmaları yapılmamıştır. Halkımızın de bildiği için Van Edremit’te yapılan bisiklet kafenin Kenar Kanununa yeraltı tıpkı şekilde yapıldığına dair egemenlik süreçleri devam etmekte olduğu kabilinden iptali kanuni yerine mümkün olsa dahi son olarak yapılan düzenleme ile Çiftteker Kafe gibi yapılaşmaların elan dahi artmasına ve meşrulaşmasına zemin hazırlanmıştır. Van gölünün stabil korunacak kırılan alanlar ya de nitelikli dulda alanları namına koruma altına alınması gerekirken, yapılaşmaya kez açan düzenlemeye dair hatadan ayrımsız dakika ilk vazgeçilmesi ve Van Gölünü koruyacak olan içtenlikle kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini buradan ilgililer ve kamuoyuyla paylaşıyor; birlik duyar vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı Van Gölüne sahip çıkmaya ve açılan davaya karışan olmaya çağirma ediyoruz.”

İMZASİ KÂIN STÖ’LER

Van Barosu

ÇEV-DER

Van-Hakkari-Bitlis Eczacılar Odası

Van-Hakkari Tabip Odası

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

TMOBB Van İKK

Van Diş Hekimleri Odası

Van SMMMO

KESK Van Şubeler Platformu

Share: