TÜİK’ten Ar-Ge harcaması açıklaması

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), araştırı ve ihya (Ar-Ge) harcamalarının, 2021 yılında 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya bakarak; katışık sınırlı içi Ar-Ge harcaması, 2021’de eski yıla bakarak 26 bilyon 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldi. Ar- Ge harcamasının karışık yetersiz içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2020’de yüzde 1,09’ken; 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,13’e yükseldi. Yeryüzü fazla Ar-Ge harcamasını, yüzdelik 70,7 nazaran mali ve finansal sıfır şirketler gerçekleştirdi. Yükseköğretimin Ar-Ge harcaması yüzde 23,7 nazaran 2’nci tam saha aldı. Kar amacı sıfır kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının bile dahil olduğu umumi büyüklük Ar-Ge harcamalarının toplanmış Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzdelik 5,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzdelik 49,5 ile sunma nazik masraf kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının finansmanında, finansal ve mali sıfır şirketler yüzdelik 62,4’ünü, genel ihtişam yüzdelik 25,1’ini, yükseköğretim yüzdelik 10,6’sını, yetersiz dışı kaynaklar yüzde 1,9’unu ve özge ancak içi kaynaklar tahminî yüzde 0,04’ünü finanse etti.

AR-GE PERSONELİ SAYISITam devir eşdeğeri (TZE) cinsinden mecmu 221 bin 811 can, Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 67,4’ü finansal ve finansal olmayan şirketlerde, yüzde 28,2’si yükseköğretimde ve yüzde 4,4’ü kar amacı olmayan kuruluşların dahi karışma edildiği umumi fehamet sektöründe düzlük aldı. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 71 bin 301 gönül ile toplanmış sayının yüzdelik 32,1’ini oluştururken; oran, yükseköğretimde yüzde 45,7, kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği umumi devlette yüzde 30,4, finansal ve finansal sıfır şirketlerde ise yüzdelik 26,6 oldu. Ar-Ge personelinin yüzde 34,9’u lisans terbiye düzeyine sahip olurken; yüzdelik 31,2’si ile doktora yahut eşdeğeri, yüzde 24,3’ü efdal lisans, yüzde 4,8’i meslek yüksekokulu ve yüzde 4,8’i lise ve şeş eğitim bilimi düzeyindeki kişilerden oluştu. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna bakarak dağılımı ise sırasıyla; yüzdelik 48 ile lisans, yüzde 20,7 ile faziletli lisans, yüzde 18,3 ile doktora yahut eşdeğeri, yüzdelik 6,7 ile patika yüksekokulu ve yüzdelik 6,3 ile ortaöğretim ve altı eğitim düzeyi şeklinde oldu.EN ÇOK ARGE HARCAMASI TR51 (ANKARA) BÖLGESİNDE

Ar-Ge harcamalarının yeryüzü faziletli olduğu toprak, bütün Ar-Ge harcamasının yüzde 31,9’unu gerçekleştiren TR51 (Ankara) olurken; 2’nci yüzde 28,5 kerem ile TR10 (İstanbul) ve 3’üncü yüzdelik 9,8 kerem ile TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi oldu. Bütün Ar-Ge personel sayısının yüzdelik 29,5’i TR10, yüzde 19,3’ü TR51 ve yüzdelik 8’i TR42 bölgesinde istihdam edildi.

Share: