Kâh illerde TMO’nun buğday ve rüşvet gurur primi desteğinden intifa süresi uzatıldı

Fellah Araç Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve rüşvet üreticilerinin, Arazi Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı çekicilik primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Yer Mahsulleri Ofisi Hava Primi Desteğine İlişkin Kararda Ayrım Yapılmasına Dair Reisicumhur Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, kararda vadi düz Balkı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri için 6 Haziran-21 Ilkgüz döneminde, değişik ilçeler amacıyla 6 Haziran ile 1 Eylül beyninde TMO’ya buğday ve rüşvet satışlarını gösteren çiftçilerin alışveriş belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında müddet bugün bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik kitap senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda tamlanan yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e kadar, ayrıksı il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e büyüklüğünde TMO’ya mir onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Ilkgüz’e büyüklüğünde planlı ve TMO eliyle uygun görülen ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık mülk/ilçe müdürlüğü tarafından tertip edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, lazım kontrollerin yapılması amacıyla ÇKS kaydının bulunduğu iskân biriminin sıkıntı alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek.

Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle alay malay 30 Eylül’e büyüklüğünde ÇKS’de mukayyet olduğu mülk/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Karar, 6 Haziran 2022’den etkin olmak amacıyla yürürlüğe girdi.

TMO Kurum Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu sene ÇKS’ye kayıtlı namına rüşvet, buğday üretimi fail, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday için kilo başına 1 liralık, rüşvet amacıyla 0,50 liralık “TMO alım primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: