CHP Kastamonu İl Başkanı Bilgelik Erbilgin’den Öz Yatağındaki Arsanın Satışına Tepki: “Dere Yatağı İçerisinde Tıpkı Yapılaşma, Payan Cinayete…

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu merkeze tutkun Kuzeykent Mahallesi’ndeki dere yatağında düzlük kayran ve dolgu yer olduğu sav edilen arsanın Kastamonu Uray Meclisi’nde alınan kararla satışa çıkarılmasına aksülamel gösterdi. Erbilgin, “25 metreyi bulan dolgunun olduğu ve öz yatağı içerisinde bir yapılaşma, olsa olsa cinayete teşebbüstür” dedi.

Kastamonu Uray Meclisi, 3 Aile 2023 tarihinde yaptığı toplantıda, Kuzeykent Mahallesi’nde yer düz arsanın eksiltme usulüyle satılmasına karar vermişti. Kastamonu Belediye Reisi Rahmi Galip Vidinlioğlu, aynı meclis üyesinin “Başkanım, bura dolgu yer değil miydi” sorusu üstüne, “Fore aldatılma yapılır, takanak olan onu düşünür filhakika” cevabını vermişti.

“CİNAYET MAHALLİ ONAYLANMIŞTIR”

CHP Kastamonu İl Başkanı Vukuf Erbilgin, zaman yaptığı açıklamada, söz konusu as ile ilişik şunları söyledi:

“4 Karı’ta satışını duyurduğumuz 1299 cezire 25 ve 27 No’lu parseller amacıyla karşınızdayım. Bu parsellerin ümran koşulları model 3 ve yer çok 15 bitirme adına planlanmış. 25 No’lu parsel tahminî 9 bin 360 metrekare alana erbap olup 46 milyon 650 bin TL bedelle, 27 No’lu parsel ise kestirmece 998 metrekare alana sahip olup 50 milyon TL bedelle satışa derkenar ve şehremaneti meclisindeki 3 üyesinin ret oyuna karşın, farklı üyelerin el kaldırmasıyla bu cinayet mahalli onaylanmış. Kuzeykent şehrin oylumlu hisse senedi alanlarından birisi ve bu videoda görmüş olduğunuz çadırların, seraların olduğu düzlük, Kastamonu Belediyesi Bilgelik İşleri. Bizim satışa koyduğumuz parseller ise hafriyat dolgusunun devam ettiği bu kayran, 25 ve 27 No’lu parselleri oluşturuyor. Bu şehirde akilane aynı planlama ile hepimizin yaşayabileceği benzeri kenti dayamak toplumsal görevimiz ve burada Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın bile tıpkısı görüşüne ihtiyaç var.

Bu peyk görüntülerini tığ sıralanmış yerine sizlerle sarılmak istiyoruz. Kırmızı ile çerçeveli alanlar zaman satışa sunulan parseller olup, 2011 yılındaki uydu görüntülerinde buranın dere kenarı ile değil parçalanmamış derenin içi olduğunu bütün alay malay görebiliyoruz. 2013 yılına geldiğimizde ise artık bu parsellerin olduğu yerde, kentte ortaya çıkan kazı atıklarının dökülmeye başladığını ve görgüsüz ayrımsız menfezle buranın dolgusunun devam ettiğini 2013 uydu görüntülerinden anlayabiliyoruz ve 2015 yılına geldiğimiz de ucunu göreceğimiz şerh neredeyse dolgunun altında eğlenmek üzere ve hafriyatlar buraya dökülmeye devam etmekte. 2016 yılındaki peyk görüntüsünde ise az daha şehirde çıkan bilcümle hafriyatların dere yatağına dökülmeye devam ettiğini anlayabiliyoruz. 2018 yılına geldiğimizde da dolgu çalışması devam ediyor. 2022 yılında dahi artık buranın doldurularak, üzülerek söylüyorum benzeri parsele dönüştürüldüğünü bilcümle birlikte görüyoruz.

“FORE KAZIĞA BİR MUCİZE YÜKLEMEYE HIZ ETTİ”

Sayın Belediye Başkanı Vidinlioğlu, belediye divan toplantısında, bu işi meşrulaştırmak adına, ‘Burası dolgu mu’ denilen soruya, ‘Alan düşünsün, fore kazıklarla işi çözebilir’ diye fore kazığa tıpkısı şaşırtıcı yüklemeye çaba etti. Bilinmelidir kim fore kazık uygulaması, akva zeminlerde anlamlıdır. Bu dolgu alanında arz sığ yerde 11 metre, yeryüzü dip yerde 25 metre dolgu var ve parselde 15 tekmil, büyükçe 50 metre yüksekliğinde binalar yapılacağını düşünürsek ve altının dere yatağı olduğunu düşünürsek ne büyüklüğünde fore aldatılma yaparsanız yapın, beceri bir selen yerine o fore kazıklar işlevsiz kalacaktır. İşte bu nedenle bura tıpkısı cinayet mahalline dönüştürülüyor ve şehremaneti meclis üyeleri, bu vebalin altına girerek buranın göz alanı olarak satışına ahali kaldırırlar. Belediyecilik, belediyede lüzum belediye reisi lüzum meclis üyesi sıfatı ile görev yapın, arz başta kentinizi, şehrinizi, insanınızı sevmekle başlar. tereddütsüz tümen aidiyeti ile değme şeyi onaylayan bir beyin, binnetice cinayete paydaşlık anlamına gelir. Tıpkı şehrin katledilmesine paydaşlık anlamına dirimlik.

“YAKLAŞIK 45 DAİREYİ PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ”

Yeryüzü özellikle ifade ettim; bir numara parsel yaklaşık 46 milyon 650 bin TL bedelle, ikinci parsel ise 50 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştır. Tığ, bu parsellerin yapılaşmaya dosdoğru akla yatkın parseller olduğunu bire bir an üzere düşünelim. Burada bir 3, sunma çokça 15 hatim yapılaşma hakkı var deniliyor. Büyükçe, mesleğim bu olduğu için söyleyebilirim, burada fazlası var eksiği namevcut, kestirmece 120 metrekare fail 480 kat elde edilecek ve belediyenin satışa çıkardığı eşit ise 480 dairenin az daha 45 dairenin bedeli büyüklüğünde. Yani ihale bedelinin çok çok üzerinde olan bedeli, gene getirimci benzeri anlayışla birilerine peşkeş ahzetmek, kendi taraftarlarının elini sancımak, iş birliği fethetmek yerine bu şehrin ekonomik birikimi, gözünü kırpmadan heba ediliyor. Henüz bakir Kuzeykent’te Alparslan Türkeş Nebatat Parkı’nı gözünü kırpmadan sattılar ve henüz o parayı yiyemediler. Aynı sayrılarevi meselesi üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar ve açıklayan bütçe 890 milyon TL iken Kastamonu Belediyesi’nin bu parselleri satmasına ne ihtiyacı türlü kim? Illet bu parseller satılıyor, geçmiş bunu kişi aklımız ve vicdanımıza sormamız gerekiyor.

Gayrı yanıyla şayet uray parsel satmakta lazım bire bir durumla karşı karşıyaysa bu bedellerin 2 ile 3’le çarpılması gerekir. Akarsu ortamında bunun iki katından, iki buçuk katından elan beş altı ayar etmeyecek yerleri, takkadak rantiye tıpkısı anlayışla Kastamonu’nun zenginliğinin başkalarına devredilmesini birlikte akıllıca bulmuyorum. Vurguladığım kabil, yeniden tıpkısı cümleyi kuracağım; bu iki parsel metin ve güvenilir parseller olsaydı burada 480 daire sığar. Yaklaşık 45 daireye burayı peşkeş çekiyorsunuz. Piyasadaki yapılaşmalarda mezuniyet karşılığı yapılaşmaların yüzde 40- 50’lileri bulduğu Kuzeykent kadar aynı bölgede, hepimiz biliyoruz, yapım maliyetlerini düştüğümüzde ortaya çıkabilecek misil, bunların çok haddinden fazla üstünde.

“BİLİYORUZ Kİ İŞİ KADERE DEVRETME EDECEKSİNİZ”

Tamam CHP adına tığ hangi öneriyoruz? Öncelikle Kastamonu’nun zenginliklerini savurmaktan vazgeçilmesini istiyoruz. Bura acilen basamak alanından çıkarılıp şehrin sosyal donatı alanlarından birisi haline getirilebilir. Burası, çocuklarımıza park yeri yapılabilir, yetişkinlerimize otopark yapılabilir. Kültürler alanlar, tek kıvrım kültürel alanlar, demonte yapılarla yapılabilir. Ancak gözü ranttan başka tıpkısı öz görmeyenlerin yapacağı hisse senedi, harcamak evet. Diğer yanıyla buralarla ilişik inşaat mühendislerinin ve mimar odalarının acilen Kastamonu’ya ayrımsız rey vermesi gerekiyor. Bizler, merkezi düzeyde site plancılarından, mühendis ve mimar odalarından buranın hukuken satışının halel olup olamayacağı ile ilgilendiren düşünüm istedik. Çünkü burası, kıya mahalli. Bura, tabut dolu. Yaşadığımız depremde bu kadar, 25 metreyi bulan dolguların olduğu yerde ve dere yatağı içerisinde ayrımsız yapılaşma, nihayet cinayete teşebbüstür. Umarım ilkin Sayın Vidinlioğlu kalkışmak üzere, bu açıklamamız üstünde sağduyulu tıpkısı kıymetlendirme yaparak buranın satışını yine gözden geçirirler. Zira burada çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, insanlarımız yaşayacak. O evlere kendi tabutlukları namına girecekler. Bugünden bu sorumluluğu almadığımız devir erte yaşayacağımız, ahir yılarda yaşayacağımız felakette biliyoruz ki işi kadere devretme edeceksiniz.”

Share: