Tümişder Malatya Bölüm Başkanı: “Tekaüt ve Yetersiz Gelirliler TOKİ’den Karı Alamaz”

Parçalanmamış İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Idarehane Başkanı Mehmet Tangüner, “Zaman bu şerait altında bizim emeklimiz, gençlerimiz, yetersiz gelirlimiz TOKİ’den aile alamaz. Zenginlerin dışında sıkı gelirli, yok yoksul, emekliler, gençler edisyon yararlanır. Filhakika bu şişkinlik altında insanlarımız eziliyor. Perişan, böyle aynı riskin altına girme şansları dahi yok. Ama umut ediyoruz ki bunda aynı iyileştirme olacağını düşünüyoruz” dedi.

TÜMİŞDER dernek binasında gazetecilere açıklamada mevcut Idarehane Başkanı Mehmet Tangüner, Ankara’üstelik planlı ‘Başkanlar Kurulu’ toplantısında TOKİ’nin yapacağı toplumsal göz projesi ile ilişkin bir görüşmenin yapıldığını aktardı. Tangüner, hayata geçirilecek içtimai basamak projesi ile ilişik bir dizi film görüşmelerin olduğunu belirterek, fiyatlarda aşağıya çekme kabilinden tıpkısı konunun gündeme geldiğini aktardı.

“PAHALILIK ALTINDA EZİLİYORUZ”

Kâin şartlarda zor, gençler ve güçlükle gelirlilerin TOKİ’den sülale almasının benzer olmadığını dile getiren Tangüner şunları söyledi:

“Ama eğer tıpkı indirim yaparlarsa, akıllıca eşit olursa ona sözüm yok. Evvelden kooperatifler vardı, biz kooperatifler kurardık ve kul kooperatife girdim. Girdiğimiz antlaşma bizlere 3-5 kuruş fiyatlı geliyordu ama serencam zamanlarda bir sigara parasına taksitini ödüyorduk. Hastalık? Sabit fiyattı. O zamanda 240 ayak tabanı, 20 sene idi. Ama deminden bu form olursa bunun kimesne altından kalkamaz. Zenginlerin dışında mahdut gelirli, geda, emekliler, çoluk çocuk zor yararlanır. Arkadaşlarımız geliyorlar, ‘başkan biz hangi yapacağız’ diyorlar. Valla bunu söyleyen sayın cumhurbaşkanımız, eğer benzeri ıslah yapacaksa reisicumhur yapacak, başkası bunu yapamaz diyoruz. Biz umutluyuz, inşallah evet. Önümüzde ayrımsız seçim var, bu şekilde olursa yurttaş başkaldırma eder. Zaten bu pahalılık altında insanlarımız eziliyor, kötü, böyle tıpkı riskin altına duhul şansları de yok.  Tıpkısı iyileştirme olacağını düşünüyoruz.”

“KATKI PAYLARI KALDIRILSIN”

Tangüner, yardım payının kaldırılmasını istediklerini belirterek, “Tığ buğulanmış insanlarız. Bizim emeklilerimiz süfli üst ayda sunu beş altı 2 posta, hanımıyla beraber çocukları söylemiyoruz hastaneye gidiyorlar. 250-300 teklik çare parası, ondan bilahare hekim parası, eczane parası kesiliyor. Bu katkı paylarının kalkmasını talep ediyoruz. Bunu mütekait ve daraç gelirli insanlarımız veremez” dedi.

“İNTİBAK YASASI ACİL ÇIKMALI”

İntibak yasasının evgin çıkması gerektiğini dile getiren Tangüner, “Birde bizim intibak yasamız var. Sizler de bilirsiniz. Bu uyma yasayı bir kısıntı uygulandı. 5,5 milyona tahminî insanımız var bu intibak yasasını bekliyor. Daima emeklilerimiz gelip bizi bu konuda tasalı ediyorlar. Bunun da inşallah çıkacağını düşünüyoruz seçimden önce. Yapacağımız bambaşka tıpkı molekül bulunmayan. Biz umutluyuz, umudumuzu hiçbir zaman üzere kesmedik” dedi.Share: