Ttb İkinci Başkanı Ökten’den “Beyaz Zehir Islahat” Tepkisi: “Önlüğümüzün Beyazı Bizim, Reformunuz Sizin Olsun”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Mehabetli İhsan Ökten, Osmaniye Doktor Odası’nda TTB Format Konseyi ve gâh tabip odalarının yöneticileri ile gelişigüzel yaptığı açıklamada; ” Afiyet Bakanlığı’nın Beyaz Zehir Reformu’nun karası er ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazı bizim, reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler cemaat çıkıyoruz. Bilimsellikten ırak, elden ticarethane alıcı zihniyeti ile davranan, kalifiye bire bir keyif hizmeti sunmayan, mesleksel etik bilimi ve uygulamaları ve doktorluk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve ek termin sistemine sonuç verilmesini istiyoruz” dedi.

Türk Tabiler Birliği Şekil Konseyi üyeleri ile Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Otacı odalarının başbuğ ve yöneticileri Osmaniye Hekim Odası’nda tıpkısı araya geldi. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ulu İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

“Hekim ve afiyet çalışanları yerine çokça detaylı süredir mücahede koşullarımızın düzeltilmesi, şiddetin önlenmesi, bakir ve çalışkan tıpkı takat yasasının çıkarılması, soylu erki ve zat haklarımızın iyileştirilmesi, araştırma görevlisi hekimlerin değme çeşit sorunlarının düzeltilmesi, Covid- 19’un çığır hastalığı sayılması, elan nitelikli ayrımsız afiyet eğitimi ve elan gani aynı keyif hizmeti için alanlardayız. Birçok erdemli katılımlı eylem, g(ö)rev, aksiyon salıverme yaptık. İktidar ve Keyif Bakanlığı birlik bu sorunlarımızı, taleplerimizi ve eylemlerimizi başlangıçta görmezden, duymazdan geldi. Ancak ısrarlı eylemlerimiz sonucu anlayışsız girişim kovmak zorunda kaldılar.

Bu attıkları adımı birlikte bizim yaptığımız; Beyaz Zehir Gidiş, Parafin Eylem, Beyaz G(ö)rev, Beyaz Miting, ‘Beyaz Zehir Nöbet’lerdeki ‘Beyaz’ımızı alarak hesabına ‘Beyaz Zehir Reform’ dediler. Esenlik Bakanı aracılığıyla çok övündükleri Sağlıkta Transformasyon Projesinin biberli bire bir sistem olduğu ve artık değişmesi gerektiğini açıkladılar. Takat Sınırı sisteminin fişini çektiler adına henüz kötüsü olan heveslendirme sistemini getirdiler. Emekliliğe yansıyacak, insanca ve hekimce yaşayacak yegâne sevap adına, hangi büyüklüğünde çokça çalışırsanız o kadar çokça kazanırsınız diyen elan ızdırap tıpkı sistemi getirdiler. Kortej verdikleri elan etken aynı sağlıkta hız yasasını çıkarmadılar. Çıkarılan malpraktis yasası bizlerin mağduriyetini ve beklentilerini karşılamaktan haddinden fazla uzaktır. Henüz bol ve emniyetli koşullarda hizmet etmek ve sürdürmek amacıyla yurtdışına giderek çözüm arayan hekimlerin sorununa çabucak maddi yerine bakarak ‘giderlerse gitsinler’ dediler.

Sonrasında iktidarların görevinin tüm vatandaşlarına siyasal, ekonomik, içtimai ve düzentileme ortamı açısından henüz ferah şartlar ulaşmak olduğunu unutarak, mesleki onurumuzu ve meslektaşlarımızı rencide eden sözler söylediler. Bu hafta başından Esenlik Bakanlığı tarafından amme hastaneleri ve sağlık birimlerine gönderilen talimatla melfuf randevu uygulaması başlatılmıştır.

En koca uymazlık, mesleğini muayenehanesinde özgür kendisine yürütme fail meslektaşlarımızın, seçkin tür bedel rahatsız yoluyla karşılanmasına karşın, hususi hastanelerde yapacakları kişileştirme ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Özellikle cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayenehanelerinin kapatılmalarına yol anahtar bu fark akseptans edilemez. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayene hekimlerinin bu şekilde teşhis ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel şifahane yahut tıp merkezinde ait branşta yersiz uzman doktor kadrosu olması halinde ve almanak barışma fora etmek suretiyle benzer olabilecektir. Hususi hastanelerin ve tıp merkezlerinin abes uzman hekim kadrosu olmaması yerinde ise, makul koşullara akıllıca namına itilaf yapılması yolu bariz görünse da haddinden fazla biraz sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan tensikat ile ayrıca, hastanın bilgilerinin otama olacağı hususi şifahane yahut tababet merkezine, Istikşaf Hikmet Idare Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği üstelik belirtilerek hastalanmış verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı namına aktarımı isteniyor.

Çöken keyif sisteminin yerine getirilmek maksut Parafin Reform’un hekimleri daha çok çalıştırmaya yönelik olduğu açıktır. Keyif Bakanlığı, kül bu sistemi değiştirecek, yardımcı hekimliği yöre plana çıkaracak ve mertebe sistemine geçmeyen bu sistemin keyif alanındaki kargaşa ve çöküşü arttırarak bitmeme edeceğini bilmelidir. Aylar sonraya verilen termin sistemi, mülhak randevular ile herhangi bir 2-3 dakikada tıpkı hastalanmış bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu hele 2. ve 3. Adım hastanelere yığılmaları arttırmaktan başka benzeri işe yaramayacaktır. Bu dümdüz esenlik hizmetlerine illet namına toplumun ve vatandaşların sağlığını henüz dahi kontra yerine etkileyecektir. Bu nitelik tığ hekimlere daha çok şiddet, henüz çok malpraktis, elan aşkın çalışma, elan olağan afiyet hizmeti genişlik kendisine hoşgörüsüz dönecektir.

Biz bu sistemi zaten yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan bağışlamak namına hekimler henüz çok gravite altına alınmakta, daha çabuk ve henüz çok marazlı bakın, çıktı kazanın denmektedir. Ara Sıra idareciler aracılığıyla hekimlere gönderilen yazılarla Bakanlığın yaptığı iyileştirmelere sizde daha fazla fiilen hizmet edin denmekte, MHRS dışında hasta bakmayanlara soruşturma açılacağı, ukubet verilerek ayak tabanı ilişik ödemeden yoksun edilecekleri bildirilmiştir. Sağlıkta sürat ve çokça züğürt andırmak sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara hastalık olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak temas cins adli, tıbbi, idari sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.

Sağlık Bakanlığının Beyaz Reformunun karası er ortaya çıkmıştır. Mesleğimizin ve önlüğümüzün Beyazı bizim, Reformunuz sizin olsun. Mesleğimizin ve önlüğümüzün beyazına bizler erbap çıkıyoruz. Bilimsellikten uzak, hemen ticarethane alıcı zihniyeti ile davranan, nitelikli tıpkısı sağlık hizmeti sunmayan, mesleki töre bilimi ve uygulamaları ve doktorluk onuru ile bağdaşmayan bu duruma itiraz ediyoruz ve ekleme randevu sistemine serencam verilmesini istiyoruz.”

Share: