SEDDK: Zorunlu gidiş geliş sigortasında teminatlar %100 oranında artırıldı

Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Düzenleme ve Bakı Kurumu (SEDDK) 17 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’da yayınlanan Karayolları Motorlu Vesait Mecburi Finansal Rehavet Sigortasında Tanıtmalık Aplikasyon Esasları Için Yönetmelikte mübayenet yapılmasına dayalı yönetmeliğe küşayiş getirdi. SEDDK’dan yapılan açıklamada, gerçekleşen düzenleme ile dil rayiç değerleri ve hasar maliyetlerinde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak zorunlu gidiş geliş sigortası asgari güvence limitlerinin 2 katına çıkarıldığının altı çizilerek, mecburi gidiş geliş sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen maksimum primlerde dahi revizyona gidildiği rapor edildi.

SEDDK açıklamasında, yapılan talimatname değişikliği ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortaları kapsamında karşılanan maddesel zararlar için makbul anahtar başına muteber inanca limiti 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, kaza başına meri teminat limiti ise 100.000 TL’den 200.000 TL’ye yükseltildiğine ilgi çekildi. 

SEDDK açıklamasında şu ifadelere kayran verildi: “Yapılan inanca artışı ile alay malay, keyif giderleri ile sakatlanma ve ahiret yolculuğu inanca limitleri ise 500.000 TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. Sigorta koruması 2 katına çıkarılarak trafik kazalarında uymazlık gören adalet sahiplerine elan degaje tıpkı teminat sağlanacaktır.”

“Maksimum primlerde revizyon yapıldı”

“Sigorta teminat limitlerinin 2 katına çıkarılmasına bağlı namına, sigorta şirketleri tarafından mecburi gidiş geliş sigortaları teminat kapsamı içerisinde ödenen hasarları karşılayacak düzeyde primlerin tahsil edilmesine yönelik aktüeryal dengenin oluşturulabilmesi ve nihayetinde mecburi gidiş geliş sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini teminen azami primlerde bile revizyona gidildi.”

“İklim değişikliğine cebin savaşım kapsamında kararlı adımlar atıyoruz”

“Araçların benzer olan genişlik iyi teknolojiye ve arz düşük karbondioksit tart değerlerine topluluk olmaları lüzumlu belde ve sağlığın korunması açısından gerekse sürdürülebilirliğin dolay planda olduğu ve çevresel etkilerin dikkate alındığı ayrımsız soylu erki yapıya intikal bakımından ehemmiyet yeryüzü ediyor. Buradan hareketle, SEDDK kendisine düşük yahut muvaffakiyetsiz emisyonlu araçların mecburi trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif tıpkısı inhilal yaparak bu araçların kullanımının prim indirimi aracılığıyla heveslendirme edilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla yönetmelikle yapılan aranjman ile araçların mahrukat cinsine ve tart değerlerine göre indirim veya tasarruf aplikasyon yetkisi %20’ye yükseltildi. Konuya ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmasının akabinde ise çıkarma değerleri düşük olan gâh araçlara prim indirimi uygulamasına başlanacaktır.”

Trafik sigortasında yüzdelik 25 çoğalma

SEDDK: Nükleer Sigorta Havuzu kuruluyor

SEDDK’dan 2022 amacıyla heybet destekli tarım sigortaları tarifesi

Share: