SEDDK: Nükleer Sigorta Havuzu kuruluyor

Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Çekirdeksel Aranjman Kanunu’nun 08/03/2022 günlü ve 31772 az Biçimsel Gazete’de yayımlanmasıyla, ülkemizin canip olduğu “Nükleer Erke Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi” (Paris Sözleşmesi) ve ilişik protokolleri ile ağır ezgi kanuni altyapıya kavuştuğunu ve işletenin sorumluluğunun çerçevesinin netleştirildiğini açıkladı.

Kanunla işletene sigorta yaptırma veya bambaşka teminatlar teşhir zorunluluğu getirilerek bu alanda sigortacılık sektörünün amiral gemisi olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Çekirdeksel hadiselerden kaynaklı oluşabilecek zararların sigorta mekanizması marifetiyle tazmin edilmesi rüçhan amacımız” ifadelerine saha verildi.

söz konusu alandaki sigorta kapsamının arsıulusal standartlara ahenkli olarak belirlendiği tamlanan açıklamada, nükleer hadiselerden kaynaklanan zarara ilgili teminatın kapsamının Paris Antlaşması ile arsıulusal uygulamalara akla yatkın olacağına aksan yapıldı.

Çekirdeksel Sigorta Havuzu kuruluyor

Aranjman ile işleten amacıyla kurulacak ve 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanan Çekirdeksel Sigorta Havuzu’ndan teminat alabilme imkanı getirileceğinin altı çizildi.   

SEDDK açıklamasında ilkin Amerika, Almanya gelmek için dünya genelinde nükleer enerji santrallerinden kaynaklanan risklerin yegâne bire bir sigorta şirketi adına sigorta havuzu veya enerji şirketlerinden oluşan mütüel şirketlerce sigortalanmakta olduğuna meni edilerek, “Bu havuzlar kişi aralarında finansal bindi hatırlamak, çekirdeksel risklere ilgilendiren tecrübe paylaşımında mevcut olmak, risklerin tespitinde ve önlenmesinde standartlar ihdas etmek ve gerektiğinde ustalık yardımda olmak kabil konularda birbirlerini destekleyici anlaşmalar yapmakta, kurulacak Türk Çekirdeksel Sigorta Havuzu’nun dahi bu sisteme karışma olması öngörülmektedir” denildi.

Açıklamada söz konusu havuzun 2021 yılında kurulan Hususi Riskler Dümen Merkezi bünyesinde konumlandırılacağı ve ülkemizde elektrik gösterecek nükleer santraller üzere teminat sağlayacağına de ilgi çekildi.

Sigortasız emniyet seçeneği geliyor

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği kullanılmamış başkanını seçti

Y kuşağı sigorta ürünlerinden neler bekliyor?

 

Share: