Samsun keyif haberleri | 5. Arsıulusal 15. Millî Keyif ve Şifahane İdaresi Kongresi Samsun’da başladı

5. Uluslararası 15. Ulusal Esenlik ve Şifahane İdaresi Kongresi Samsun’bile başladı

SAMSUN Sağlık yönetimi alanında bilimsel emek kongresi olan “5. Arsıulusal 15. Ulusal Esenlik ve Şifahane İdaresi Kongresi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi aile sahipliğinde başladı.

Temas yıl ahenktar yerine farklı üniversitelerin karı sahipliğinde gerçekleşen Ulusal Afiyet ve Şifahane İdaresi Kongresi’ne bu yıl OMÜ aile sahipliği yapıyor. Dünyada ve Türkiye’da ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları ilmî tıpkısı göz açısıyla ele almak, kıymetlendirmek ve hal önerileri getirebilmek üzere düzenlenen kongrede; esenlik hizmetleri yönetimi, keyif hikmet teknolojileri, sağlık kurumlarında örgütsel çizi, afiyet kurumlarında halkla ilişkiler, esenlik kurumlarında ciddi idare, afiyet kurumlarında finansal Idare, keyif kurumlarında üretim ve amal yönetimi, ayrıntılı dönemli bakım hizmetleri, sağlık hizmetlerinde etik bilimi, keyif sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik, esenlik iletişimi, sağlık sosyolojisi, afiyet turizmi, kriz zamanlarında esenlik yönetimi, dalavere bilimleri, keyif hukuku, akliyeci merhem kullanımı, afiyet yönetiminde nicel teknikler, afiyet personeli göçünün sağlık hizmetlerine yansıması, bütünleşmiş esenlik hizmetleri, one health (tek sağlık), esenlik ekosistemi, uzaktan esenlik hizmetleri, keyif hizmetlerinde istihdam, uygulayım bilimi ve afiyet hizmetleri, pandemi sonrası keyif hizmetleri, döngüsel ekonomi, akademik süreçlerde ilmî etik, hastane mimarisi, keyif hizmetlerinde sayısal pazarlama, afiyet hizmetlerinde lojistik ve hazırlık zinciri, sağlıkta çaba, şifahane enfeksiyonları, afiyet ekonomisi konuları ele alınacak.

“Dilek ettiğimiz madde Samsun’la müntesip ayrımsız değer ortaya koymak”

Atatürk Kurultay ve Firez Merkezi’nde düzenlenen kongrenin açılışında mütekellim OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ağır Ünal, “Biz üniversitede kim hep imkanları, üniversitenin öğrencisi olan hassaten bu şehirde var olan bilcümle öğrencilerin istifadesine sunacağız. Tıpkısı taharri merkezi kuruldu, kısa bire bir müddet süresince bitecek. Şu anda yaptığımız özdek laboratuvarların tamamını tıpkısı koordinasyona bağımlı tutmaktır. Bu eğitim bilimi yılı içerisinde 3 farklı kurultay düzenlenecek. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Iştiyak ettiğimiz husus Samsun’la ilgili benzeri ayar göstermek. Bunun altında uğur olarak belirlediğimiz özdek, Samsun’un TEKNOFEST gibi tecrübelerini görmek. Bu yetişek yılı içerisinde 3 farklı kurultay düzenlenecek. Şu anda çalışmaları bitmeme ediyor. OMÜ tayin ve itila kriterlerini değiştirdi. Bunun içerisinde yüzde 30’dan yüzde 200’e büyüklüğünde oluşan ayrımsız ayrımlaşma oluştu. Bunların içerisinde rastgele mezunu proje kuşatmak zorunda olan ayrımsız döneme girdik. Şu anki oryantasyonlarda tığ bunu örtüsüz söylüyoruz. Yani proje barı eğitimi, şehadetname alması gerekiyor. Bunu birlikte çalışarak bu toplumda uygulaması gerekiyor. 2023 yılı içerisinde OMÜ’yü ayrımsız araştırı üniversitesi adına koparmak, zat bölgesinin ekonomisine, ticaretine doğrudan yardım sağlayıcı tıpkı bilime dönüşmesidir. O nedenle bu kongreye dönerek bu kurultay hem zamansal olarak hem da ana konu namına haddinden fazla değerlidir. Bu salon aptal salon yerine geçiyor. Katılımcının salona gelmesi gerekmiyor, şayet ilişim ulaştıysa salona direkt katılabiliyor” dedi.

“Yer koskocaman ve birinci sınıf yönlerimizden biride esenlik sektörüdür”

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “Bu yaptığımız programlar ince tıpkısı süreç ve çalışma gerektirmektedir. Bu emekte koruyucu olan hocalarımıza da müteşekkiriz. Keyif bizim arz yüce sektörlerimizdendir. Sağlıkta teknolojilerimiz olmazsa gayrimümkün bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hastanelerimiz ve sağlık sistemimiz canlı ayrımsız organizma sayılır. Çalışanlarımızın karşısındaki dirilik amacıyla duygudaşlık yapması, can kuşu halini anlaması, sayrı ve sayrı yakınlarının dahi doktorları ve çalışanları gani ayrımsız şekilde anlaması büyük benzeri etkenimizdir. Düğme mantalite olmadığı antlaşma son zamanlarda dahi görüyoruz sağlıkta çabukluk gibi hiç istemediğimiz durumlar görmekteyiz. Samsun tarımda ve diğer sektörlerde üstelik haddinden fazla balaban bir şehrimizdir ancak sunu mefret ve birinci sınıf yönlerimizden biride keyif sektörüdür. Değeri haddinden fazla bilinmeyen, gelen misafirlerimizin sonraları ayırt ettikleri büyüklükte tıpkısı sektöre sahibiz. Ayrıca hemen OMÜ değil, 17 heybet hastanemiz, 8 değişik özel hastanelerimiz, 2 farklı darülfünun hastanelerimiz ile sektöre burada alnaç veriyoruz. Biz keyif alanında nahiye ili sayılırız ve kısaca 6-7 ilimiz keyif alanında tamamen Samsun’a, alelhusus OMÜ’ye gelmekteler. Tokat, Sivas, Giresun, Sinop, Amasya, Trabzon ve yer illerimiz bizlere marazlı nakili yapmaktalar. Zira sağlıkta yüksek olduğumuz şişman alanlar var. Yemeden Içmeden mekân illerimiz değil, mikro dışından da sökel nakillerimiz bizlere gelmekteler. Afiyet sektöründe sizlerin dahi sebebiyle haddinden fazla mebzul bir noktadayız” diyerek konuştu.

Açılış konuşmalarının peşi sıra müzik dinletisi yapıldı.

Share: