Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte bakanlıklar, büyükelçilikler, kâh çalım ve üniversitelerde yapılan tayin ve görevden alma kararları

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazen büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilgili atama kararları Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Resmi Gazete’bile yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Yıldız Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Gaye Basçeri, Konfedere Milel Cenevre Ofisi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadist Aslan, Kosova Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Davet Sakar, merkeze makbuz.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Avrupa Konseyi Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Politik İşler Umumi Müdürü Anlaklı Levent Gümrükçü, Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mütehammil Feyzioğlu, Konfedere Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Arsıulusal Politik Kuruluşlar Umum Müdür Yardımcısı Cesaret Begeç, Kosova Cumhuriyeti Gözetiminde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Umum Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

ADLİ TÜRLÜ KURUMUNDA ATAMA VE GÖREVLENDİRME

Adli Tababet Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Oturmuş Göğüs Hastalıkları Üyeliği’ne Keyif Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tababet İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Veladet Üyeliğine Afiyet Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Oturmuş Adli Tababet Üyeliği’ne Birinci Adli Tababet İhtisas Yerleşmiş Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Mehabetli Mualla Sakat atandı.

VAKIFLAR UMUMI MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATAMALAR

Vakıflar Umumi Müdürlüğü’nde kilitsiz küreksiz kâin Antalya Vakıflar Nahiye Müdürlüğü’ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Kesim Müdürlüğü’ne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Havza Müdürlüğü’ne Haluk Kader, Diyarbakır Evkaf Mıntıka Müdürlüğü’ne Hakan Demir, Edirne Evkaf Mıntıka Müdürlüğü’ne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Nahiye Müdürlüğü’ne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Mıntıka Müdürlüğü’ne de Adem Bacanlı atandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA AÇIK MEVCUT 6 HAVZA MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

İletişim Başkanlığı’nda bariz bulunan Afyonkarahisar Havza Müdürlüğü’ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Toprak Müdürlüğü’ne Sıhhatli Diler, Bursa Havza Müdürlüğü’ne Şanlı Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Nahiye Müdürlüğü’ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Havza Müdürlüğü’ne Derviş Baş Döndürücü, Samsun Mıntıka Müdürlüğü’ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

İKİ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın Lokman Hekim Üniversitesi ve İstanbul Boşluk Üniversitesi’ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’bile yayımlandı. Buna göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Boşluk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ekşimik atandı.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Sermaye Piyasası Yerleşmiş Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Oturmuş Üyesi Ulu Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başbuğ Vekili adına Enver Usca, Sermaye Piyasası Müesses Üyesi namına de Bülent Maksat Haholu atandı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA TAYIN

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu görevden alındı. Boşalan koltuğuna ise Mete Saat atandı. Değişmeyen 233 mahdut Kanun Mesabesinde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 dar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3’üncü maddeleri uyarınca yapıldı.

DİĞER ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yıldızlı mevcut Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Umumi Müdürlüğü’ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Dar Dışı Eğitim Bilimi Umumi Müdürlüğü’ne Misyon Süt’ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı’nda degaje kâin Beceri Hizmetler Umum Müdür Yardımcılığı’na Uğur Soykan’ın ataması gerçekleştirildi. Aile ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ekin ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Neşeli Karakoç ile Niğde İl Firez ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı. Emek ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı’nda münhal kâin İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Umum Müdür Yardımcılığı’na Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yıldızlı kâin Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda belirtik bulunan Başmüfettişliğe Denetmen Mutlak Besili, Hars ve Turizm Bakanlığı’nda engelsiz bulunan Kırıkkale İl Hars ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Haysiyet Kızılkaya getirildi.

Share: