PROF. DR. KUTOĞLU’NDAN ‘TÜRKİYE ZELZELE TEHLİKE HARİTASI İNCELENSİN’ TAVSİYESİ

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Melik Kutoğlu, vatandaşın, AFAD’ın yayımladığı ‘Türkiye Hareket Ateş Haritası’nı inceleyerek, bölgelerindeki sarsıntı istinatgâh izam değerlerini görebileceklerini belirtip, verilere bakarak binalarını inceletmelerini referans etti. Kutoğlu, Bu haritada sarsıntı dayanak noktası izam değeri 0.5g’nin üzerindeyse hareket, binalarda hasar vermeye başlıyor. Kendi seçtiğiniz mıntıka 0.5g’nin üzerindeyse binanızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu inceletmenizde fayda var dedi.

Türkiye’nin 3 şişman perese ortada kaldığı amacıyla deprem tehlikesi taşıdığını tamlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Akademisyen Prof. Dr. Şenol Kağan Kutoğlu, fayların ruhsal gerilim haritalarını göstererek, kırmızı mülevven bölgelerde aceleci debi ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Kutoğlu, haritada açıkça renkli olan alanlarda dahi hareket yaşanabileceğini fakat bu bölgelerdeki sakat depremlere ait bağlanmış doküman tutulmadığını dile getirdi. Kayıtlar ve haritaların internette bulunduğunu belirten Kutoğlu, Bu gerilim haritalarına bakarak, kişi şehirlerinde en üst hangi zaman hareket olduğuna göre, deprem tehlikesini kestirebilirler. Hastalıklı zeminde, dolgu alüvyal zeminde olan depremin etkisi çok elan yıkıcı mümkün. Buna dayanak büyütmesi değeri, diyoruz. Eğer aynı bölgenin mesnet izam değeri 0.5g’nin üzerindeyse o binalarda sarsıntı hasar üretmeye, yıkmacı olmaya başlıyor diye niteleyerek konuştu.

AFAD’ın e-Ululuk üzerinden ulaşılabilen ‘Türkiye Zelzele Tehlike Haritası’nda deprem destek büyütme değerlerinin görülebilir olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu, Bu haritada yer sarsıntısı medar büyütme değeri 0.5g’nin üzerindeyse yer sarsıntısı, binalarda hasar vermeye başlıyor. Zat seçtiğiniz nahiye 0.5g’nin üzerindeyse binanızın depreme hangi kadar dayanabilen olduğunu inceletmenizde fayda var. Bunu kaynak ederiz. Genişlik çokça konuşulan İzmit ve Düzce depremlerinden bilahare burada sismik mabeyin kalmadığı amacıyla sunu haddinden fazla zelzele muhtemel mıntıka Marmara Denizi dedi.

‘ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARINDA İSTENEN SEVİYEYE GELEMEDİK’

Haritada sarı kendisine gösterilen, Trakya bölgesinde meydan alan bölgelerde medar büyütmesinin beş altı olduğuna işaret fail fakat Cenup Marmara bölgesinde destek izam değerinin efdal olduğunu tamlayan Kutoğlu, Buradaki ayar 0.968g. Bu hasar verme şiddetinin neredeyse 2 zalimce. Zımnında burada dinç bire bir insanın ‘Zelzele bölgesi bize çokça uzak, biz hasar görmeyiz’ ağıt lüksü yok. Marmara Denizi içinde bire bir deprem olduğunda o vatandaşlarımız bile berenarı efdal bire bir yer sarsıntısı yaşayacaklar diye niteleyerek konuştu.

Düzce veya Bataklık kollarında tıpkısı büyüklükte depremler yaşanma ihtimali olmadığını kaydeden Prof. Dr. Kutoğlu, şunları söyledi

Orada daha değişik epey faylanmalar var. O faylarda 5-6 kadar depremler meydana gelebilir. Tek kırık sistemi onlar değil ama ana kollarda zelzele oldu, oradaki sismik boşluklar doldu. Şu an bilcümle tetkikat Marmara Denizi’hangi yoğunlaşmış durumda. Kuzey Rum fayının hem hareket hızının yüksekliğinden hem dahi intizar sistematiğinden ufuk bunu gösteriyor amma Kuzey Küçük Asya fayının doğu tarafında de gâh sismik boşluklar söz konusu. Depremin o tarafa dönmeyeceğini kimsenin bugünden söylemesi gibi değil. Elazığ depremi meydana geldi. Maşrık Rum fayı üzerinde de gerginlikler var. Elazığ depreminden sonradan oradaki stres transferi fayın şimal ve güneyine raporlu durumda. Hatay, Maraş bölgelerine ve kuzeydeki şehirlerimize kaymış durumda. Şöyle tıpkısı matlup hatalı; pekâlâ gelecekte iri boyutlu depremler yaşanacak amma bu özellikle ki Marmara Denizi’nde olacak, diye bir husus söz konusu değil. Ondan haddinden fazla daha evvel depremler yaşayabiliriz. 1999 depremlerinden, Van depremi, Elazığ ve İzmir depreminden sonra bibi daha yeterince matlup seviyede dayanıklı kuzuluk gelemedik. Uymazlık tenkis çalışmalarını hala mergup seviyeye getiremedik. TOKİ vasıtasıyla çok sayıda hane yapılıyor amma karışık konutlarda hayat hala bitmeme ediyor.

Share: