Nemi Daha İyi Anlamak

Nemin sağlık üzerindeki önemini anlamak için nasıl oluştuğunu anlamamız gerekir.

Nem, havadaki su buharı miktarıdır ve yüzde olarak ifade edilir. Bağıl Nem, toplam hava hacmine göre ne kadar nem olduğunu ifade eder; mutlak nem, farklı malzemelere göre değişen doyma noktasına göre ne kadar nem olduğudur.

Nemin önemi, solunum sorunları ve soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlar da dahil olmak üzere vücudumuz ve sağlığımız üzerindeki etkisinden başlar. Bu makale, bu kavramları daha net anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bol miktarda su buharı olduğunda, buna nemli ortam denir. Bu, hava, gaz veya sıvı şeklinde olabilir. Bağıl nem, belirli bir zaman ve yerdeki havanın nem içeriğinin, su buharı ile doyduğunda tutabileceği maksimum nem miktarına bölümüdür.

Mutlak nem, birleşik tüm kaynaklardan gelen havada gerçekte ne kadar nem olduğunu ifade eder. Örneğin, güneşli bir günde dışarıdaysanız ve yerde çiy varsa, mutlak nem okuması yapıyorsunuz çünkü buna doğrudan su buharı ile doğrudan temastan (ki bu bağıl nem olur) daha fazla şey katkıda bulunur.

Kuruluğun veya artan kuruluğun tersi, daha az nemli hava anlamına gelir – bu, çevredeki ortam seviyesinden daha düşük bir mutlak nem okuması olur. Bir oda veya alan, havadan büyük miktarlarda nemi uzaklaştıran güçlü mekanik emme sistemleri veya pompalar kullanılarak nemden arındırılmış ve yenilenmişse, bu

Bağıl Nem

Bağıl nem, havanın belirli bir sıcaklıkta tutabileceği maksimum miktara kıyasla havadaki su buharı miktarıdır. Mutlak nem, belirli bir hava kütlesindeki mutlak su buharı miktarıdır. Nem alma cihazı bağıl nem seviyesinin düşürülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, farklı tipte nem gidericiler vardır ve her iki işlev de (nem azaltma ve ısıtma) gerçekleştirilemez. Nemli yerlerde nem kurutma cihazı, su buharını yoğuşturarak odadaki/alandaki nemi uzaklaştırdıkları için bağıl nem seviyesinin düşük tutulmasına yardımcı olur. Endüstriyel ısıtıcı kiralama ile mekan sıcaklığını çok kısa sürede sağlayın.

Nemin nasıl oluştuğundan bahsettiğinizde, bu iki şeye bağlıdır – havanın ne kadar tutabileceğine kıyasla havada ne kadar su buharı olduğu ve ısı olup olmadığı. Bunun en yaygın yolu, bir veya daha fazla molekülün daha küçük parçalara veya atomlara ayrılması, bu da onları yoğuşma ve buharlaşma süreçleri yoluyla görünür damlacıklara dönüştürmesidir. Daha sıcak olduğunda, olabilir.

Nem, havada çözünen moleküllerin oluşturduğu havadaki su buharı miktarının bir ölçüsüdür. İki tür nem vardır: bağıl ve mutlak. Bağıl nem (RH), o sıcaklıkta mevcut tüm havayı doyurmak için gerekene kıyasla havada ne kadar su buharı olduğunu ölçer. Mutlak nem (AH), belirli bir sıcaklıkta su hacminde ne kadar su buharı olduğunu ölçer.

Nem, hava durumu modelleri, mevsim, rüzgar ve kirlilik gibi birçok faktörden etkilenebilir. Yeryüzündeki farklı yerler, coğrafya ve iklim özelliklerine bağlı olarak farklı nem seviyeleri gösterir. Örneğin, bağıl nemin %50’nin üzerinde olduğu bir gün, Kuzey Amerika ve Avrupa çevresindeki çoğu bölgede çok nemli olacağı, ancak bu yerlerin Kuzey Amerika gibi yüksek bağıl neme sahip alanlara göre daha az neme sahip olması nedeniyle Afrika veya Asya gibi diğer yerlerde yalnızca hafif nemli olacağı anlamına gelir. veya Avrupa

Share: