Milli Terbiye Bakanlığı açıkladı: İşte karşı karşıya eğitimin detayları

Milli Eğitim Bakanı Saf Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkmeslek ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ait detaylara yer verildi.

Buna göre, 15 Gücük Ay 2021 bakımından yüz yüze ve engin terbiye faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında ayrımlılık seyretmesi zımnında 1 Mart’taki Hükûmet Toplantısı’nda yüz yüze eğitime başlayacak meslek ve dershane seviyelerine ilgilendiren kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, Keyif Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre bağan, ölçülü, efdal ve çokça faziletli riskli kendisine belirlenen illerle ilişik karşı karşıya ve açıktan eğitim uygulamaları belirlendi.

İLKOKULLARDA HAFTADA 2 DOLAŞMA YÜZ YÜZE, 3 ZAMAN AÇIKTAN EĞİTİM YAPILACAK

Buna bakarak, hep risk gruplarındaki illerde kâin ilkokullarda haftada 2 çağ karşı karşıya, 3 aktarilma alarga yetişek yapılacak.

Bilcümle risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türki, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve maltalık bilgisi ve yabancı komütatör, 3. sınıflarda Türki, matematik, maltalık bilgisi, yabancı dil ve bilim bilimleri, 4. sınıflarda Türki, hesap, haber bilimleri, içtimai bilgiler, yabancı dil ile kült kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.

Bağan ve ılımlı riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 çağ karşı karşıya, 3 bölüm alarga eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, aritmetik, selen bilimleri, toplumsal bilgiler, ecnebi vesile, ilmek kültürü ve ahlak bilgisi dersleri karşı karşıya eğitimle olacak. Erdemli ve çok faziletli riskli illerde ise bu sınıflarda yalnız açıktan terbiye yapılacak.

Bağan ve ölçülü riskli illerde bulunan önder dil cambazı ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 dönüş karşı karşıya ve 3 dönem engin eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türki, aritmetik, vukuf bilimleri, toplumsal bilgiler, yabancı açar, ilmek kültürü ve ahlak bilgisi, Kur’an-ı Verimli ve Arabi dersleri yüz yüze yapılacak. Yüksek ve haddinden fazla yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda hoppadak engin eğitim bilimi gerçekleştirilecek.

8. SINIFLARDA KARŞI KARŞIYA EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bilcümle risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8. sınıflarında dershane mevcudunun neşeli olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 öğüt saati, özge durumlarda ise haftada 22 ders saati karşı karşıya terbiye yapılacak.

Bu sınıflarda haftada 12 ibret saati karşı karşıya yetişek yapılması yerinde Türki, aritmetik, bili bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, ecnebi vesile, ilmek kültürü ve aktöre bilgisi dersleri, 22 öğüt saati karşı karşıya yetişek yerinde Türki, aritmetik, bili bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ile ilmek kültürü ve aktöre bilgisi dersleri yapılacak.

Bilcümle risk gruplarındaki illerde mevcut imam dil cambazı ortaokullarının 8. sınıflarında dershane mevcudunun hareketli olması ve sınıfın bölünmesini müstelzim durumlarda haftada 14 öğüt saati, farklı durumlarda ise haftada 24 ders saati karşı karşıya eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda haftada 14 ders saati karşı karşıya terbiye yapılması yerinde Türkçe, matematik, hesap, selen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Kemalizm, ecnebi araç, kült kültürü ve ahlak bilgisi ve Kur’an-ı Koçak, 24 ibret saati karşı karşıya eğitim bilimi yapılması durumunda tıpkı dersler yüz yüze olacak.

ÖĞRENCİLER, İŞLENEN BÖLÜMÜN TAMAMINDAN MESUL OLACAK

YÜZ YÜZE eğitim bilimi faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme yorum sınavlarına katılacak.

BİR DERS SAATİ 30 DAKİKA, TENEFFÜSLER 10 DAKİKA OLACAK

İlkokul, ortaokul ve mortocu hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve alarga eğitimlerde tıpkısı ibret saati 30 zaman ve teneffüsler 10 an olacak. Okul öncesi eğitim bilimi kurumlarındaki karşı karşıya eğitimler layenkati ve bir aktiflik saati 30 zaman yerine planlanacak.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDAKİ ICRAAT

Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki karşı karşıya eğitim bilimi sınıfın vabeste bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin bitmeme ettiği günlerde yapılacak.

Hep risk gruplarındaki illerde bulunan hususi yetişek okulları, hususi eğitim bilimi sınıfları ve özel yetişek ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup tıpkı ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak şekilde haftada 5 aktarilma ve günde 6 ibret/aktiflik saati yüz yüze yetişek yapılacak. KARŞI KARŞIYA eğitim dışında mütezayit ders saatleri ise uzaktan terbiye vasıtasıyla tamamlanacak.

Marifet ve Hanek Merkezleri (BİLSEM) bile programları dahilinde yüz yüze eğitim yapacak. BİLSEM idareleri, velisi tarafından karşı karşıya eğitime karışmak istemediğini arzuhâl ile bildiren öğrencilere açıktan yetişek vasıtasıyla bindi eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri algı.

GRUPLARIN HANGİ PERIYOT OKULA GELECEĞİ EKOL MÜDÜRLÜKLERİNCE PLANLANACAK

Kaynaştırma/bütünleştirme tarafından tahsil gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna bakarak bindi eğitim bilimi odası terbiye faaliyetleri, yüz yüze ve alarga eğitim eliyle devam edecek. Derslik mevcutlarının hareketli olduğu ve seyrekleştirme ihtiyacı mahsus tekmil sınıflar ikiye bölünerek karşı karşıya yetişek yapılabilecek.

Tecezzi sonucu oluşan grupların hangi periyot okula geleceği meslek müdürlüklerince planlanacak. Tamam dershane düzeylerinde karşı karşıya eğitimin yapıldığı dönem ve saatlerin dışında küsurat başka öğüt ve etkinlikler uzaktan eğitim eliyle işlenecek. Engin eğitim marifetiyle işlenecek derslerde deli dolu ibret uygulamalarının beraberinde EBA TV ve EBA Portal’da düzlük düzlük içeriklerden yararlanılacak.

KATILIM İSTEĞE BAĞLI OLACAK VE DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

YÜZ YÜZE eğitimle yürütülecek terbiye ve tedrisat faaliyetlerine paydaşlık isteğe tutkun olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Fakat yüz yüze eğitim bilimi faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi karşı karşıya eğitim bilimi için terbiye kurumuna atmak istemediklerine dayalı taleplerini, aynı dilekçeyle eğitim bilimi kurumu müdürlüğüne iletecek.

Share: