Malatya’da “Hususiyet Kliniği” açıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Faziletli Komiserliği ve Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen “Türkiye’de Mülteci, Mülteci ve Arızi Siper Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Malatya’üstelik “Ünsiyet Kliniği” törenle açıldı.

Malatya Valisi Hulusi Mecnunca, Türkiye’nin sığınmacılara müteveccih hizmetleriyle gür ayrımsız sınav verdiğini belirtti.

SELIM Fırka Model Karar Umumi Heyet Üyesi ve Malatya Saylav Öznur Inmeli üstelik Türkiye’nin sığınmacılara sağladığı destekle cümle dünyaya ferah bir örnek olduğunu aktararak, şöyle bitmeme etti:

“Bugün acun göçmenleri yemeden içmeden konuşuyor. yüklenmek hesabına Konfedere Milel’in haddinden fazla eke adımlar atması gerekiyor. Aylan bebekleri hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Zaman Akdeniz’da, Ege’da botları patlatılarak sularda boğulan göçmenleri hepimizin tıpkısı kere henüz hatırlaması gerekiyor.”

Dirlik Sağkan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Geçim Sağkan bile proje kapsamında bu yıl 32 ilde 4 bin 500’ün üstünde gerekseme sahibi mülteciye adli müzaheret desteği sağladıklarını söyledi.

Proje kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Sağkan, “Projenin ikinci cıvıltı alanında ise bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya Ülfet Kliniği ile 5. kliniğimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Malatya illerimizde kurulan ahbaplık kliniklerimizle türel brifing, farkındalık ilave ve meslektaşlarımıza yönelik vukuf ve deneyim paylaşımı ve benzeri hizmetler yürütmekteyiz.” diye konuştu.

Türkiye’ye teşekkürname

BM Mülteciler Faziletkâr Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye Barolar Birliği ortaklığında 5. Hususiyet Kliniği’ni Malatya’bile açtıklarını belirtti.

Türkiye’ye yaptığı icraat üzere teşekkür fail Leclerc, şunları kaydetti:

“Türkiye, 2014’ten beri dünyanın sunma şişman sığınmacı nüfusuna sülale sahipliği işleyen mevki yerine uluslararası camiadan üstelik angarya paylaşımı noktasında zaruri desteği görmelidir. Mürekkep Uluslar Mülteciler Efdal Komiserliği adına uluslararası camianın bu desteği Türkiye’ye sağlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Sağladığı arsıulusal esirgeme ve şümullü içtimai ahenk programı ile yarattığı ayırt üzere Türkiye’ye teşekkürler.”

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve Malatya Barosu Başkanı Haysiyet Demez’in da konuşmasının ardından Malatya Ünsiyet Kliniği’nin açılışı yapıldı.Share: