Keyif iletişimi uzmanları Rum Üniversitesinde ayrımsız araya geldi

Sağlık iletişimi alanında müteharrik akademisyen, uzman ve araştırmacıları ayrımsız araya getiren 8. Afiyet İletişimi Sempozyumu, Küçük Asya Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi aile sahipliğinde başladı

Afiyet Bakanlığı temsilcilerinin bile katılma gösterdiği sempozyumda değişik üniversitelerin tababet, esenlik bilimleri, bildirişim ve edebiyat fakülteleri tedris üyelerinin beraberinde farklı hastanelerde görev yapan uzman doktor ve kurumsal iletişim sorumluları de düz aldı. Özel oturum ve panellerin düzlük alacağı ve akademik bildirilerin sunumunun gerçekleştirileceği sempozyumun küşat törenine Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Türkiye Cumhuriyeti Afiyet Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztop, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Vazıh Ertekin, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Hedef Hakim katıldı.

Prof. Dr. Demirci: “Bilgi Şöleni, sosyal kâr açısından da nazik ehemmiyet taşıyor”

Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Rum Üniversitesi’nin ilmî bilginin üreticisi olma ve toplumsal sorunlara çözümler bulma vizyonunu vurguladığı konuşmasında, sağlık iletişimi alanının birlikte Anadolu Üniversitesinin akıbet dönemde odaklandığı toplumsal öneme eş konulardan biri olduğunu belirtti. Afiyet sektöründe dallı güllü ve akıllıca tıpkısı iletişimin iri öneme eş olduğunu anlatım fail Prof. Dr. Demirci konuşmasının devamında şu ifadelere kayran verdi: “Sağlık iletişimi konusuna hem ferdî hem üstelik kurumsal açıdan aheste ayrımsız şekilde yaklaşılması, topluma kaliteli tıpkısı sağlık hizmeti verilebilmesi için şarttır. Bu çerçeveden baktığımızda Esenlik İletişimi Sempozyumu’nun toplumsal fayda açısından de hangi kademe yetişkin aynı etkinlik olduğunu tıpkı kat henüz görüyoruz. İletişim Bilimleri Fakültemiz öncülüğünde sekiz yıldır başarıyla ölçülü sempozyumun kitlesinin değme sabık yıl büyümesini ve ilmî hikmet üretmeye devam etmesini rica ediyor, emeği güzeşte herkese teşekkürname ediyoruz.”

Dr. Öğr. Üyesi Öztop: “Karar alıcılar, hizmetleri planlayan ve uygulayanlar yerine dönüşüme göl ayağı uydurmalıyız”

Türkiye Cumhuriyeti Esenlik Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Umumi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztop, bildirişim ve sağlık iletişiminin öneminden bahsettiği konuşmasında, Esenlik İletişimi Sempozyumu’nda değerli uzmanların tıpkı araya gelip bildirdikleri görüşler ve değerlendirmeler neticesinde ruhlu yanları ve geliştirilmesi gereken yönler üstüne yoğunlaşabildiklerini rapor ederek şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı namına aktüel gelişmeleri izlem ediyor, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını üstelik adisyon ederek birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İletişim alanı üstelik tıpkı afiyet alanı kabilinden sonsuz ayrımsız tahavvül ve değişime uğruyor. Karar alıcılar, hizmetleri planlayanlar ve geliştirenler yerine yaşanan bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Vukuf ve iletişimin haddinden fazla kocaman ağıl geldiği günümüzde, keyif sistemimizi üstelik bu doğrultuda güçlendirerek, global düzeyde iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Bu kavi süreçte afiyet çalışanlarımıza ve toplumumuza ulama sunan siz zer sağlık iletişimi gönüllülerine da ayrıca teşekkürname ediyoruz.”

Prof. Dr. Ertekin: “Sağlık İletişimi Sempozyumu Türkiye’nin alanında öne gelen akademik etkinliklerinden biri”

Rum Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Görgülü Ertekin, alelhusus sonuç yıllarda keyif alanında yürütülen çalışmaların sadece tababet bilimi ile sınırlı kalmadığının altını çizdiği konuşmasında umum sağlığı perspektifinden bakıldığında hele sağlık iletişimi alanında çalışan uzmanlara koskocaman görevler düştüğünü dile getirdi. Sağlık iletişimi konusunun iletişim disiplini içerisinde koca bire bir konuma gelmeye başladığının altını çizen Prof. Dr. Ertekin, “Fakültemiz, bir nice yeniliğe önderlik etmiştir ve etmektedir. Bugün sekizincisi düzenlenen Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye’nin alanında öne mevrut akademik etkinliklerinden biri haline gelmiştir.” diye konuştu.

Covid-19 küresel salgını ve sonrasındaki süreçte esenlik ve afiyet iletişimi ile ait çalışmaların öneminin daha üstelik artacağını belirten Ertekin, “Bizler birlikte Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi kendisine alanda Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Prof. Dr. Yüksel: “Önceliğimiz bir araya akmak ve bildirişim inşa etmek”

Esenlik İletişimi Sempozyumu’nun açılışında konuşan yapılanma komitesi başkanı ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel, yakın zamana kadar esenlik iletişimi alanında müteharrik öğretim üyesi sayısının iki elin parmaklarını geçmediğini vurguladığı konuşmasında sempozyumun da etkisiyle bu sayının her an arttığını belirtti. 2015 yılında Ankara’bile planlı panelde afiyet iletişimi alanında çalışan öğretim üyesi ve uzmanların bire bir araya gelmesine müteveccih temenniye Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi yerine olumlu yanıt verdiklerini tabir eden Prof. Dr. Yüksel, “Sempozyumu bu şalter ile başlattık ve bugüne büyüklüğünde geldik. Burada öncelikli amacımız afiyet iletişimcilerinin bire bir araya gelmelerini çıkarmak, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri ve sorunları yakalamak, çözüm önerileri geliştirmek, geleceğe ilgili öngörülerde yatmak. Özge amacımız bile makale ve bildiriler yayınlayıp alana ilişik kitaplar hazırlamak” diyerek sempozyumun bildirişim disiplinine sunacağı katkılardan bahsetti.

İki bölüm boyunca sağlık iletişiminde doktor-sayrı ilişkileri, sökel ve hekim memnuniyeti, kurumsal bildirişim, kamu sağlığı ve medyada sağlık konulu yayıncılık boyutlarının ele alınacağı ve 4 Teşrinisani Cuma günü sona erecek olan sempozyumun uzun programına www.saglik-iletisimi.org İnternet sitesi üzerinden, çalışkan kendisine yayınlanacağı YouTube kanalına ise youtube.com/sis2022 bağlantısı ile erişilebiliyor. – ESKİŞEHİR

Share: