Kasım ayında sigortalı müteharrik sayısı arttı

SGK Teşrinisani ayı verilerine bakarak, sigortalı çalışan sayısı almanak yerine yüzde 6,2 oranında artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Toplanmış sigortalı çalışanların yüzde 72,5’ini oluşturan sigortalı ücretli müteharrik grubu (4/a) yıllık namına yüzdelik 7,1 (1 milyon) artmış ve genel eğilimi belirleyici olmuştur. Esnaf-fellah grubundaki (4/b) değişim yüzde 7,1 çoğalma yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzdelik 9,6 (216 bin) artım, fellah sayısında ise yüzde 7,9 (44 bin) düşüş görülmüştür. Sair bire bir ifadeyle, 2013 yılında 1 milyonun üzerinde olan sigortalı dikici sayısı, etraflı dönemdir gerileme eğilimindedir ve Son Teşrin 2021 itibarıyla 511 bin seviyesine düşmüştür. Bu dönemde, amme sektöründe sigortalı etkin (4/c) sayısındaki artım ise yüzde 0,9 ile sınırlıdır.

Sigortalı ücretli çalışanların yüzdelik 52,7’sini oluşturan 3 esas sektörden ikisinde serencam altı ayın yeryüzü bağan istihdam artışları gerçekleşmiştir. Bütün sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27’si imalat, yüzdelik 15,3’ü küresel ve savruk ticaret ve yüzde 10,4’ü yapım sektörlerinde istihdam edilmektedir. Yıllık değişimlere bakıldığında, inşaat ve imalatta yüzdelik 8’in üzerinde artışlar görülmekte bu arada, yalnızca inşaat sektöründe Teşrinievvel 2021 kıyasla 0,4 puanlık benzeri artma gözlemlenmektedir. Benzer kıymetlendirme toptan ve tarumar ticaret sektörü (yıllık artış yüzdelik 4,4) amacıyla bile geçerlidir. Özge taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzdelik 8,5’ini oluşturan dördüncü temel devir olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam serencam bire bir yılda yüzde 1,5 oranında artma gerçekleşmiştir.

Kasım ayında 80 ilde kadın istihdamında artım yaşanmıştır; artışların yarısından dahası dört iri ilde kaydedilmiştir. Aynı adına bakıldığında, avrat istihdamında artma gerçekleşen illerin başında 127 binlik artışıyla İstanbul gelmektedir. İstanbul’u 40 bin çoğalma ile Ankara, 32 bin artım ile Antalya ve 30 bin artış ile İzmir takip etmektedir. Oransal değişime bakıldığında ise en acul artma yüzdelik 23,8 ile Şırnak’ta yaşanmıştır. Şırnak’ı yüzde 18,1’lik artış ile Batman takip etmektedir. Oransal kendisine yaşanan artışlara bakıldığında şark illerinde kadın istihdamındaki artış dikkat çekmektedir.

İşsizlik ödeneği başvuruları Son Teşrin ayında birlikte faziletkâr seyretmiştir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, bodur say ödeneği (KÇÖ) uygulamasının 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona ermesiyle faydalanan sayısı Haziran ayında 991 bin iken Teşrinisani ayı bakımından 4.755’e, yanıt miktarı dahi 1,5 bilyon TL’den 2,6 milyon TL’ye gerilemiştir. Sair taraftan, KÇÖ uygulamasının akıbet bulmasıyla işsizlik ödeneğine başvurular Haziran – Temmuz döneminde 27 binden 232 bine yükselmiş, Kasım 2021 itibarıyla birlikte aylakçılık ödeneği bekleyenlerin sayısı 126 bine ulaşmıştır. Öte yandan, başıboşluk ödeneğinden faydalananlar ise 66 bine gerilemiştir.

İşçilerde sendikalılık oranı ,32 oldu

 

İstihdam edilen 6 kişiden 1’i kamuda çalışıyor

 

Kalkınma Ajansları 100 bin genç istihdam sağlayacak

 

Share: