İşsizlik Sigortası Fonu toplanmış varlığı açıklandı

İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplanmış varlığı Eş ayında bir eski aya bakarak 1 bilyon 565,0 milyon TL artma gösterdi.

İŞKUR’un “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”nde düz alan verilere göre, Çatlak sonu itibarıyla 90 bilyon 751,9 milyon TL olan Fon’un taşınır fiyat ve nakit varlığı Ev sonunda 92 milyar 316,9 milyon TL seviyesine yükseldi.

Sülale ayına ilgili aylakçılık ödeneği, gelişmemiş emek ödemelerinin akça çıkışları Gücük Ay ayında olduğu üzere bahis konusu ödemelerin Kaynak varlığına yansıması bile Şubat ayında gerçekleşti. Bu kapsamda 9 Gücük Ay 2022 tarihi bakımından Fon Varlığı 91 bilyon 959 milyon 496 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 86,46’sı tahvil, yüzdelik 13,54’ü mevduattan oluştu. Benzeri eski kamer tahvil miktarı yüzdelik 86,5, yatırım miktarı yüzdelik 13,5 olmuştu.

Benzeri ayda fonun geliri 6,04 bilyon TL, gideri ise 4,48 milyar TL yerine gerçekleşti.

İşsizlik Sigortası Fonu Ödemeleri

Bugüne kadar aylaklık ödeneğine 15 milyon 929 bin 394 kişi başvururken, 8 milyon 948 bin 351 birey yanıt almaya adalet kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Görüntü’dan 43 bilyon 23,4 milyon TL ifa yapıldı.

Sadece Ev ayında geçmiş dönemden ödemesi devam edenlerle gelişigüzel 483 bin 654 emanet üzere ödeme miktarı 723,0 milyon TL oldu.

Aynı ayda 5 bin 201 birey amacıyla gelişmemiş mesai ifa miktarı 1,28 milyon TL, bin 190 güç İÇİN 1,7 milyon TL yarım himmet ödeneği ve 951 sevimli amacıyla 5,21 milyon TL sevap garanti fonu ödeneği sağlandı.

İşsizlik rakamları açıklandı

 

OECD Bölgesi’nde avarelik oranı geriledi

 

Share: