Icra Vekili Dönmez: Serencam 3 Yılda 19 Şirkete Ilgilendiren 25 Ruhsat Sahası Kapsamında 120,39 Titrem Esrar Zer Üretimi Yapıldı

Erke ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, akıbet 3 yılda 19 şirkete ait 25 destur sahası kapsamında 120,39 titrem maden değerli üretimi yapıldığını açıkladı.

CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de çıkarılan altın ve sim madenleri ile bu madenlerden elde edilen fehamet hakkının hangi kadar olduğunun açıklaması için Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye iki ayrı istifham önergesi verdi.

Icra Vekili Dönmez, Gürer’in soru önergelerine verdiği yanıtlarda, akıbet 5 yılda değerli üretimi özne ruhsatlara 2 milyar 529,5 milyon TL izzet hakkı tahakkuk ettirilerek tahsil edildiğini bildirdi. Dönmez, Türkiye’de bin 890 titrem uyuşturucu zer rezervine ulaşıldığını, 2021 yılı işletme ruh raporlarındaki sim istihsal beyanları üzerinden yapılan hesaplamalarda kısaca 36 bin 500 ton maden sim rezervine ulaşıldığını belirtti.

Fatih Dönmez, “Türkiye’de serencam 3 yılda 19 şirkete ait 25 izin sahası kapsamında 120,39 ton maden zer üretimi gerçekleştirilmiş olup bahis konusu zer üretimini işleyen 19 şirketin 14’ü evcil, 3’ü ecnebi ve 2’si yabancı ortaklı özel ülfet tüzel kişiliğidir” yanıtını verdi.

DEVLETİN BEYAZ ZEHIR GELİRİ BU YILIN İLK 7 AYINDA 3,4 MİLYAR LİRA

Tüm madenlerden kerem hakkı olarak 2021 yılında tahakkuk eden gelir toplamının 2.396.099.705,22 TL olduğunu açıklanan Icra Vekili Dönmez, bu tutarın 2022 yılında (31.07.2022 tarihi itibarıyla) 3.421.384.723,89 TL namına gerçekleştiğini ifade etti.

Icra Vekili Dönmez, 2021 yılında çap hakkı dışında ruhsat bedeli, münakasa bedeli, yönetsel nakdî ceza gibi bedellerden elde edilen gelirler toplamının ise 1.845.527.877,34 TL olduğunu kaydetti.

“ALTIN MADENİNDEN SON 5 YILDA 2 MİLYAR 529 MİLYON 532 BİN LİRA GELİR ELDE EDİLDİ”

3213 mahdut Beyaz Zehir Kanunu ve Eroin Yönetmeliği’nde ecnebi şirketlere geçerli özel bağışıklık bulunmadığını dahi açıklayan Dönmez, “Sonuç ilkokul yılda değerli üretimi işleyen ruhsatlara 2.529.532.120,78 TL büyüklük hakkı tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiş olup, ayrımsız dönemde altının kayran aldığı IV. Kol madenlerden 1.034.211.615,66 TL işletme müsaade bedeli öğrenim edilmiştir” dedi.

“1.890 TONLUK ALTIN REZERVİNE ULAŞILDI”

Onay sahiplerince bildirme edilen rezervler ile amme kurumlarının keşfettiği rezervler alay malay hesaplandığında hep bin 890 ton eroin altın rezervine ulaşıldığını kaydeden Bakan Dönmez, “Bire Bir şekilde 2021 yılı pres hareketlilik raporlarındaki gümüş istihsal beyanları üzerinden yapılan hesaplamalarda yaklaşık 36 bin 500 titrem eroin sim rezervine ulaşılmaktadır” bilgisini verdi.

YABANCI YATIRIMCILARIN GÖZDESİ MERMER

Eroin Kanunu’nun 6’ncı maddesi mucibince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların doğrudan eroin ruhsatı sahibi olamadıklarına özen çeken Nazır Dönmez, “Bununla Birlikte zer ve/yahut sim üretimi yapılan ruhsatlardan 5 tanesini mezkür düzenlemedeki şartları sağlayan 4 yabancı yatırımcı uhdesinde bulundurmaktadır. Türkiye’de yabancı yatırımcılar tarafından bildirme çok alınan beyaz zehir ruhsatlarının ise mermer (doğal taş), kireç taşı ve krom olduğu tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

ALTIN MADENİ RUHSATI

Vekil Dönmez; Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Gümüşhane ve Rize’de 1’er, Ankara’de 2, Erzurum ve Uşak’ta 3’er ve Manisa’de 8 başlamak için, 25.08.2022 tarihinde 21 sayı kızıl pres talepli arama icazet sahası bulunduğunu birlikte rapor etti.

Share: