Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Saylav Amaç Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Reisicumhur kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Divan gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilişik Tarım ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Temel’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Mebus Gaye Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeler düzlük aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Ilkgüz 2022 tarihinde Resmi Gazete’da yayınlanan Cumhur Reisi kararıyla; 6831 sayılı Orman Kanununun Ekleme 16’ıncı maddesi göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Global iklim krizi, değme yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi gibi nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları anbean azaltmaktadır. Temel’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Umumi Müdürlüğü’nün 2021 Yılı zindelik raporuna göre; Türkiye’de orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün tahminî yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a andıran ilde, 280’den fazla alanda 2.793 sayı orman yangını eski, 139.503 hektar orman alanı beis görmüştür. 6831 az Orman Kanunu Ek Özellik 16’da; ‘veri ve malumat itibarıyla orman yerine muhafazasında hiçbir üstünlük görülmeyen ve ekincilik alanına dönüştürülmesi dahi türlü sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde iskân yeri mevcut ya de yerleşme yeri oluşturulması makul olan sulp, kayalık, tehi ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine yerine tescil edilir’ denilmektedir. Bu husus, yıllar içerisinde mütezayit ormansızlaşmanın asıl nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği gibi, sübjektif kriterlerle bu konu uygulanarak binlerce hektar düzlük dahi namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, elan evvel de Kastamonu ve Manisa’bile 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Sazak’da 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYUCU VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Ek özellik 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hükümranlık ve tasarrufu altında yahut Kaynak’nin hususi mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Yurt Umumi Müdürlüğü) yoluyla Orman Umumi Müdürlüğü’hangi orman sağlamak için tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları yok eden, ekolojik namına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Temel’nın 169 uncu maddesindeki ormanları koruyucu hükümlere bile aykırıdır. Mürekkep Uluslar İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Çevre Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin de imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Toprak Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Biyolojik Yelpaze Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaşım Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve gayrı ilişkin girişimlere müteveccih şişman ve bireysel taahhütleri baştan konfirmasyon etmektedir. Anayasa, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere uymaz uygulamalara akıbet verilmesi, ormanları esirgeyici ve geliştiren enerjik politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te kâh orman alanlarının, fen ve vukuf bakımından orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına pekâlâ karar verilmiştir? Bu alanların tespiti hangi şekilde yapılmıştır? Veri insanları ve evcil yönetimlerle iş birliği yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar bozukluk korunup, geliştirilmemiştir? Haber ve fen itibarıyla orman nitelikleri bozukluk kaybettirilmiştir?  Bu illerde eskimemiş orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Serencam beş yılda, Ekleme konu 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar adına orman kurmak için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla hangi illerde, ne kadar alanın Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine göre, son beş yılda, Reisicumhur kararı ile ne kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi büyüklüğünde sağlık elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıksı hangi illerde hangi büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne kadar dirimsel öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda yapım, beyaz zehir, erke projeleri bulunan mudur? Getirim amacıyla bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilgilendiren açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının esas, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere aykırılık oluşum ettiği; ormanları koruyup geliştiren kanun ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, uluslararası sözleşmelere tehalüf yapılanma eden Katma Bap 16’nın fek edilmesi gerektiğini söyleyen haber insanlarını dikkate takanak mısınız?

Share: