Hdp, Kalyon Holding’e Viranşehir’de 3 Ges İçin 90’ar Hektarlık Meranın Tahsis Edilmesinin Araştırılmasını İstedi: “Bu Proje ile Yeni Dedaş…

HDP Şanlıurfa Mebus Ayşe Çoban, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında Kalyon Holding’e 3 Ruz Erke Santrali (GES) için 90’ar hektarlık mera nitelikli alan tahsis edilmesini ve parçalanmamış maliyetinin hibe edildiği 162 bin 500 skor panelin araştırılması amacıyla Meclis’te encümen kurulmasını istedi. Güdücü, “Bu proje ile yıpranmamış benzeri DEDAŞ yaratılarak, gündüz enerjisinin üretimi tekelleştirilerek, hazineye ait meralar manalı yöntemlerle seçme özel bire bir şirketin adeta hizmetine sunulmak isteniyor” diyerek belirtti.

HDP Şanlıurfa Mebus Ayşe Güdücü, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında Kalyon Holding’e 3 GES üzere 90’ar hektarlık çayır-mera nitelikli düz tahsis edilmesi ve kamu maliyetinin armağan edileceği 162 bin 500 sayı panelle ilgilendiren doğacak kamu zararının önlenmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Güdücü’nün hazırladığı ve HDP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan önergenin gerekçesi şöyle:

“HAVUZ ŞİRKETLERE VERİLEN BINDI SINIRSIZ VE MANİDAR BİR DÜZEYDE”

“AKP İktidarı, dünyada devletten genişlik çok eksiltme kayran şirketler sıralamasında geçmiş 10’üstelik olan Kalyon şirketine kamunun merasını tahsis etmiş olup, ‘Yenilenebilir erke’ iddiası ile seçili bazen sermaye kesimlerini oran garantörlüğünde güçlendirmektedir. Zira; Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2019 günlü sayısında AKP’li Reisicumhur R. T. Erdoğan’ın imzasıyla bazı şirketlere proje bazlı ululuk yardımı verilmesine değişmeyen verilmiş ve bu kararda Kalyon YEMEK’ye verilecek bindi üstelik düzlük almıştı. Proje Bazlı Motivasyon Sistemi’ne karışma olacak 5 yatırım arasında Kalyon Erke’nin iştiraki Kalyon Gün Teknolojileri Istihsal A.Ş. vasıtasıyla kurulacak çağ paneli üretim tesisi birlikte bulunuyordu. Konya Karapınar’de Erke üretimi amaçlı kendisine kurulan İhtisas Birleştirme Sanayi Bölgesi’nde ‘Yenilenebilir Çağ Enerjisi’ (GES) ‘tarlaları’ oluşturuldu. İktidarın bu yatırımlara desteği havuz şirketlerle sınırlıyken, havuz şirketlere sunulan bindi ise sınırsız ve anlamlı tıpkısı düzeydedir.

“KALYON EKMEK’YE 400 MİLYON LİRAYA SERVET OLDUĞU AÇIKLANAN FABRİKANIN KAMU MALİYETİNİN TEŞVİKLERLE KARŞILANDIĞI SÖYLENEBİLİR”

Söz Gelişi; Konya Karapınar’birlikte bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ile 500 megavat kapasiteli bütünleşmiş açık oturum istihsal fabrikası amacıyla birlikte 2019’bile Resmi Gazete’bile yayınlanıp yürürlüğe giren şişman tıpkı destekle Kalyon KAZANÇ elini cebine sokmadan devletin garantörlüğünde bankalardan aldığı kredilerle yatırımlarını gerçekleştirmeye bitmeme ediyor. Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2019 tarihli sayısında AKP’li Cumhur Reisi R. T. Erdoğan’ın imzasıyla bazen şirketlere proje bazlı azamet yardımı verilmesine değişmeyen verilmiş ve bu karar Kalyon NANIAZIZ’ye verilecek desteği birlikte içermektedir. Kalyon’un kuracağı Üretimlik tamlık kapasiteye ulaştığında, hep sabit envestisman tutarı 1 milyar 991 milyon TL ile yılda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik gündüz paneli üretim tesisi teşvikte vadi almıştı. Projeye verilen desteklerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yatırıma yüzdelik 100 alacak indirimi, 10 yıl boyunca sigorta primi işveren ve dirimlik vergisi stopaj desteği saha alırken ayrıntılar ise şöyle: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Maksimum hacim sınırı olmaksızın 10 yıl, Dirimlik Vergisi Stopajı Desteği 10 sene, Kalifiye Personel Desteği, Getiri veya Kar Payı ya birlikte Bağış Desteği, Fabrikaya verilecek Erke Desteği, İşletmeye intikal tarihinden itibaren 10 yıl süresince enerji istihlak harcamalarının yüzde 50’si, Yatırım Yeri Tahsisi, Amme Alım Garantisi vb. desteklerle alay malay Kalyon EKMEK’ye 400 milyon liraya servet olduğu açıklayan fabrikanın kül maliyetinin teşviklerle karşılandığı söylenebilir.

“HAZİNEYE AİT MERALAR MANİDAR YÖNTEMLERLE SEÇİLMİŞ ÖZEL BİR ŞİRKETİN ADETA HİZMETİNE SUNULMAK İSTENİYOR”

Kalyon’un üstüne yağdırılan teşviklerin neden zirai istihsal keşfetmek için çırpınan çiftçiye verilmediği konusu ise kamuoyunda cevaplanmayı bekleyen bildirme büyük soru işaretlerinden biridir. Şu anda Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ne mecbur Kadıköy Kırsalında yapılacak olan bu proje ile eskimemiş benzeri DEDAŞ yaratılarak, ruz enerjisinin üretimi tekelleştirilerek, hazineye ilgili meralar manalı yöntemlerle latif hususi tıpkı şirketin adeta hizmetine sunulmak isteniyor. TBMM’nin tarımsal sorunların çözülmesinde ve çiftçilerin uğradığı mağduriyetlerin giderilmesin daha çalışkan benzeri alengir alması ve Kalyon Şirketi’nin seçme ihalede kamuoyunun karşısına çıkıp, kaynak bütçesinden hibelendirilmesinin tafsilatlı adına incelenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasını sunma ediyorum.”

Share: