Haydarpaşa Garı’nda tarihe çırağ tutacak keşif

18 bine andıran sikke milattan evvel 7. beniz yıldan günümüze dek İstanbul Kadıköy tarihine dair tıpkı bilgi sundu.

Haydarpaşa Garı kazılarında tarihe kandil tutaç bakir bakaya bulundu. Eskiden Körler Ülkesi namına bile mezkûr bölgede zarfında mezarların dahi olduğu tabanı mermer tıpkı bina tespit edildi. 

Mermer tabanlı, apsidal formlu az çok degaje bire bir alana yayılan mimari çatı peronların altında bundan sonra.

Kâin sikkeler ise bir vakitler Kadıköy’ün zaman olduğu gibi eskiden da ticari bir canlılığa cemaat olduğunu gösterdi.

Ayrıca alanda 2 sayı akarsu haznesi ortaya çıkarıldı. Antika kaynaklardan toplanan bilgilere haznelerin Roma dönemine ilgili olduğu anlayış ediliyor.

Yapının gizemi kazı bilimsel çalışmalar ilerledikçe çözülecek.

Share: