Erzincan tutum haberi | Erzincan’da doğalgaza zam

Enerji Piyasası Düzenleme Yerleşmiş (EPDK), Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ’nin karışık koca tarifesini güncelleyerek, denk düzenlemeleri yaptı.

EPDK, Erzincan ilinde bakım veren DAG/850-1/134 numaralı lisans sahibi Enerya Erzincan Doğal Gaz Tevzi AŞ’nin üçüncü tarife uygulama dönemi dağınık satma tarifesini yayınladı. EPDK, bundan geçmiş 18 Temmuz 2019 tarihinde güncellediği tarifede, istihlak kapasitesi kademelerine göre mütebeddil oranlarda güncellemeler yaptı. 2. kademede %130’luk artma özne EPDK, 5. Kademedeki fiyatı %1822 oranında arttırdı.

Buna göre Enerya Erzincan Gaz’ın yıllık tüketim miktarlarına göre tümce tasarruf bedeli üst sınırları ve yapılan düzenlemelerin oranı aşağıdaki gibi sıralandı.

Etap 1) 0 – 100.000 Sm3: 1,088643 TL/Sm3 (%150)Etap 2) 100.001 – 1.000.000 Sm3: 0,636777 TL/Sm3 (%130)Basamak 3) 1.000.001 – 10.000.000 Sm3: 0,362301 TL/Sm3 (%367)Etap 4) 10.000.001 – 100.000.000 Sm3: 0,206135 TL/Sm3 (%848)Rütbe 5) 100.000.001 Sm3 ve beden: 0,117283 TL/Sm3 (%1822). Yıpranmamış tanıtmalık 01 Teşrinisani 2022 tarihinden itibaren muteber olacak. – ERZİNCAN

Share: