Düşünmek ve Analiz Etmeye Yönelik Eğitim

Kerem Aygün Koleji 2010 yılında geleceğe yönelik ayrı bir okul kurarak kurulmuştur. Kerem Aygün’ün temel hedefi, öğrencilerini bilimin ışığında gelecekteki hayata hazırlamak ve onlara kaliteli bir eğitim vermektir.

Sadece ezberlemek ve daha önce öğrendiklerini tekrar etmek değil, düşünmek ve analiz etmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Okul, öğrencilere bilimsel gerçekleri gerçek olarak kabul etmekten ziyade eleştirel olarak nasıl göreceklerini öğretmeye çalışır.

Güzide Okul

Ankara Özel Ortaokul olan Kerem Aygün Koleji, en güzide özel okullardan biridir. Türkiye’de sürekli olarak bir eğitim modeli ve devlet okulları için bir ilham kaynağı olmuştur.

Kerem Aygün Koleji’ni diğer ortaokullardan farklı kılan bilimsel eğitim, kaliteli eğitim, hem yerel (kamu) hem de küresel pazarlarda rekabet edebilecek ve öğrencileri üniversiteye girişte başarılı olmaya hazırlayarak geleceğe hazırlamasıdır. sınavlar.

Kerem Aygün Koleji’nin amacı, öğrencileri bilimsel düşünce ve analizlerle geleceğe hazırlamaktır. Kolej, öğrenciler liseye başlamadan önce iki yıllık genel eğitim ile iki yıllık bir hazırlık kursu kullanır.

Liseden mezun olduktan sonra öğrenciler üniversitelere istedikleri seviyede (liseler, meslek okulları) girebilirler.

Kerem Aygün Koleji, 2010 yılından bu yana diğer Ankara Özel Anadolu Liseleri ile Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışmakta ve devlet düzeyinde akredite bir kolej olarak da tanınmaktadır.

Kerem Aygün Koleji 2010 yılında özel Ankara özel ortaokul olarak kurulmuştur. Türkiye’nin en başarılı okullarından ve eğitim merkezlerinden biridir. Bu okul, akademik eğitim sektörüne yeni eğitim yöntemleri, fikirleri ve teknolojileri getirmede öncü olmuştur.

Bu yazıda Kerem Aygün Koleji’nin kurucu üyelerinden üçü ile yapılan röportajlar ve eğitim konusundaki düşünceleri okunmaya değer. Ayrıca, kolejden mezun olan bir öğrenciyle, kolejdeki deneyimine ilişkin algısına ilişkin bir röportaj da bulunmaktadır.

Kerem Aygün Koleji, Ankara’nın yeşil ve huzurlu bir bölgesinde yer almaktadır. Özel bir kişi tarafından kurulmuş olup, Türkiye’nin akademik olarak akredite olan ilk okuludur.

Kerem Aygün Koleji’nin amacı topluma, ekonomiye, siyasete, sanata vb. alanlarda uygulanabilecek kaliteli eğitimle öğrencileri geleceğe hazırlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için anaokulu, ilkokul ve lise olmak üzere üç farklı seviye sunuyoruz.

Kerem Aygün Koleji, Türkiye’de 2010 yılında kurulmuş özel bir okuldur. Okulun ana fikri, akademik düşünme ve analiz etme eğitimi vermektir. Öğrencileri geleceğe hazırlayacak, kaliteli eğitim veren ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştiren bir okul olması planlandı.

Kerem Aygün Koleji bilimsel gerçekler ve evrim kanunu üzerine yola çıkmış bir kuruluştur. Temel konu olarak bilim ile problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine odaklanan, bu iki ilkeye dayalı bir müfredata sahiptir. Buna ek olarak, psikoloji ve sosyoloji ile ilgili derslerin yanı sıra, gelecekteki eğitimlere veya yurtdışında çalışmaya hazırlanmak için gerekli olan İngilizce gibi dil kursları da sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: