Duman, kötü mamulleri ve etil alkol piyasasına ait teklif TBMM Doğruluk Komisyonu’nda

TBMM Hak Komisyonunda, Yaman, Kötü Mamulleri ve Etil Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dayalı Kanun ile Bazen Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, DOĞRU Öğür İstanbul Saylav Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

İlk imza sahiplerinden AK Fırka Bursa Saylav Osman Mesten, teklif üstüne yaptığı sunumunda, suç örgütleri ve terör örgütleri ile mücadelenin, vatandaşların huzuru ve ekonominin sağlıklı yürütülmesi açısından devletin temel görevlerinden olduğunu belirterek, yasa teklifiyle bu anlamda tıpkısı kadem henüz atacaklarını kaydetti.

Mesten, kaçakçılığın iktisadi zarara, vergi kaybına hastalık olduğunu dile getirerek, “Pusat dışı iktisat ve kaçakçılıkla mücadele üstüne ülkemizin yürümesi gereken pespaye ara olduğu kanaatindeyim. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda itidalli noktalarda bulunuyoruz. Kaçakçılık oranını ne kadar adi çekebilirsek ülke ekonomisine, vatandaşın refahına daha okkalı katkılarda bulunulacaktır. Yasa teklifimizin de bu anlamda katkısı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir meydanlık yüzde 42’lere kadar yükselen anahtar dışı ekonominin yüzde 28’lere büyüklüğünde gerilediğini anlatan Mesten, söz konusu kaçakçılık sonucu oluşan kazanç kaybının yanı sıra bozuk yapıt ve merdiven şeş istihsal dolayısıyla halk sağlığının bile beis gördüğünü kaydetti.

Osman Mesten, konuyla ilgili kamu davalarının hızlandırılmasının da öngörüldüğünü belirterek, makaron, gümüş varak sigara kağıdı ve filtre sağlamak isteyenlerden almanak 2 bilyon istihsal kapasitesinin arzu edildiğini bildirdi. Mesten, daha öne sigara üretimine getirilen kapasite şartının bu ürünlere getirilmesinin bile öngörüldüğünü ifade etti.

Kötü mamulleri ve alkollü meşrubat piyasasında azamet alacaklarının inanca altına alınması bakımından Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde başlamak amacıyla, 50 milyon liraya kadar garanti alınmasının bahis konusu olduğuna bel eden Mesten, teklifin maddelerine dayalı vukuf verdi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden SELIM Öğür İstanbul Saylav Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütünün, ne formda tüketilirse tüketilsin bayıltan olduğuna belen ederek, bu konuda halk sağlığı uzmanlarının ziyadesiyle uğraş ettiğini söyledi.

Halk sağlığı açısından bu büyüklüğünde nazik bir ürünün kaçakçılığa bahis olmasına götürüm edilemeyeceğini vurgulayan Durgut, “Yaman ürünleri kapsamına giren sigara kağıdı, sigara filtresi, makaron kabil ürünlerin kaçakçılığının engellenmesi, eser strateji sistemiyle bu ürünlerin hem yakından strateji edilmesi hem denetlenmesi kabil el sağlığı açısından kebir kazanımlar elde edeceğimiz düzenlemeler içeriyor bu yasa.” diye niteleyerek konuştu.

Kaçakçılığın algı kaybına birlikte neden olduğuna değinen Durgut, “Tütün ürünleri afiyet sorunlarıyla SGK’nın ve devletin bütçesine, Esenlik Bakanlığı bütçesine yetişkin yükler bindirirken aynı taraftan birlikte kazanç kaçakçılığına da hastalık oluyor.” dedi.

Acun Afiyet Örgütü’nün dahi tütünle mücadelede yer koskocaman müdahale kendisine vergilendirmeyi öngördüğünü ifade eden Durgut, vergilendirmeyle bala ve gençlerin ürüne erişimini de engelleyeceklerini umduklarını dile getirdi.

Durgut, yaman ürünlerinde yüzde 10’luk ayrımsız vergilendirmenin da çocuk ve gençlerde bu ürünlere erişimde yüzdelik 15’lik benzeri azalma sağladığını aktardı.

Komisyonda, teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Share: