Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, çokça sayıda kamu gurur ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Asayiş Bakanlığında örtüsüz mevcut Ahbaplık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Topluluk Sarıakçalı, Toplumsal Asayiş Kurumu Başbuğ Yardımcısı ve Umumi Heyet Üyesi Cevdet Ahu görevlerinden alındı.Milli Terbiye Bakanlığında meydanda kâin Temel Eğitim Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında degaje mevcut Tedbir Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Orion atanırken, Tersaneler Umum Müdür Yardımcısı Tasavvur Felek görevden makbuz. Keyif Bakanlığında yalınlık mevcut müfettişliğe, yeterlilik sınavında muvaffakiyet gösteren denetmen yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Siper ve Milli Parklar Umumi Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Ekincilik ve Orman Bakanlığında küşade kâin Gıda ve Arama Umumi Müdürlüğüne Durali Selek, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kebir ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Laedri Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde örtüsüz kâin Yönetim Kurulu Üyeliğine Bahtiyar Belletici atandı. Maden Araştırı ve Arama Umumi Müdürlüğünde bariz mevcut Gün Doğusu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Beklenti Münevver, Itidalli Anadolu 3. Toprak Müdürlüğüne Dayanabilen Keder getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Havza Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Berat ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Bağımsız ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Mıntıka Müdürü Recep Biberli ve Mersin Orman Mıntıka Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Ululuk Su İşleri Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Şans ve Şadiye Dik ile IX. Mıntıka Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Havza Müdürü Hayrullah Ateşin ve XX. Mıntıka Müdürü Sadullah Dost görevden alındı. Şevket Su İşleri Umumi Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Firez, Mehmet Akif Balta ve V. Toprak Müdürü Garaz Kahraman atandı. Tarım İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Gaddar, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Arazi Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde degaje kâin Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: