CHP Samsun İl Örgütünden ‘Türkiye’yi Bahtiyar Edecek Eğitim Sistemi’ Paneli

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun yer örgütü hesabına İl Terbiye Sekreteri Sürgün Öztopal, CHP Ankara Milletvekili Saika Kaya ile Prof. Dr. Ahmet Baht gelişigüzel ” Türkiye’yi Bahtiyar Edecek Eğitim Sistemi” panelini dün İlkadım İlçesi Derebahçe Toplumsal Tesisleri’nde verdiler.

Samsun CHP İl Örgütü Eğitim Sekreteri Sürgün Öztopal, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kayaç ve Ankara Üniversitesi Yetişek Bilimleri Fakültesinden akademisyen Prof. Dr. Ahmet Yıldız ile alay malay Türkiye’yi Bahtiyar Edecek Yetişek Sistemi” hakkında haberdar etmek üzere partililerle geçmiş tıpkı araya mevrut Yıldırım Kaya “Eğitim Sorunlarının Siyasal Çözümü” Prof. Dr. Ahmet Yılmaz’de “Terbiye Sorunları” üstüne konuştu.

“İKTİDAR DEĞİŞİMİ OLMADAN, EĞİTİM SORUNLARINI ESASLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI HEPİMİZ GÖRÜYORUZ”

Panelde evvel konuşmayı, Ankara Üniversitesi, terbiye bilimci, hanay boyu öğrenme ve koca eğitimi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız yaptı. Felek şunları söyledi:

“Zaman maslahat takkadak yetişek meselesi değil. Türkiye’üstelik bir nice alanında haddinden fazla dip tahribata uğradı ülke. Sağlık derseniz yerlerde sürünüyor. Ekincilik tamam durumda, tutum zaten bilinen. Eğitimde bundan payını aldı. Eğitim deneyimi açıcından haddinden fazla mübarek aynı yer. Gerçekte baktığımızda birçok gitmediğimiz yerlerimiz var. Yoksulluklar, yokluklar ortamında tıpkı ülkede, budun mektepleri, köy enstitüleri ve Halkevleri üzere görkemli yeni yerler çıkartmış ayrımsız coğrafyadayız. Bunu tekrar başarabiliriz. Amma gelinen nokta âdeta içler acısı bir nokta. Gelinen noktada eğitim açısından düşündüğümüzde kuvvet değişimi olmadan, terbiye sorunlarını güzel tıpkısı şekilde çözmenin tür olmadığını hepimiz görüyoruz herhalde. Ego bugün eğitim sorunlarını addetmek istemiyorum yemeden içmeden, eğitimde ne sorunları hepimiz bunları yaşıyoruz, deneyimledik görüyoruz. Mesele artık bundan sonra, bu sorunların elbet çözüleceğini konuşmak. Bu eksende birkaç yıldır Yıldırım Hoca’yla birlikte tıpkısı topluluk çalışmalar yürütüyoruz. Zannediyorum benle alay malay bazen akademisyenleri birlikte toplayarak bizleri önümüzdeki dönemde bundan sonra bu sorunları sıralamayalım, bu sorunları bittabi çözeceğimize dair icraat başlatmamızı istemişti. Ve bizi eş güdümlü etti sıhhatli olsun.”

“YÜREĞİM MECLİSTEKİ ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA AMA BEDENİMLE, RUHUMLA, YÜREĞİMLE ÜSTELIK SİZİNLE BİRLİKTE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Yıldırım Kaya’dahi şunları söyledi:

“Bizi dinlemeye gelen, sendikalarımız var, Atatürkçü Beyin Derneği’nden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne kadar açık ayrımsız yelpaze ile birlikteyiz. Esasen oyun ağırlığı haddinden fazla yüksek, tıpkı toplulukla alın karşıyayız. Samsun memleket örgütünün böyle tıpkısı çalışmayı yapıyor olması, CHP’nin bu sürece yani erk tedbir sürecine pekâlâ yaklaştığının bile çokça konkre bire bir göstergesidir. Elan önceki biz kudret için eğitim bilimi toplantıları yaptık. 81 ilde ilçelerde aşağıdan yukarı hele örgütlerimizin yaptığı toplantılarla mıntıka toplantılarına dönüştürdük. O ant Samsun ülke örgütümüze benzeri borcumuz vardı. Trabzon’da yaptık biz havza toplantısını, 7 bölgeye ayırmıştık. Aslında Trabzon ile Samsun Karadeniz’i ikiye bölücü bire bir düzlük Samsun’u oyalanmak makul değildir. Biz Samsun’un bu daveti geldiğinde çift koşa geldik. Öncelikle Umumi Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 3 kol başkanvekilimizin iki Samsun milletvekilimizin selamını getirdim. Bugün TBMM’dahi bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genişlik aşkın bile yanlışlık işleri bakanının bütçesi zaman görüşülüyor. Bu mülakat esnasında CHP’li milletvekillerinin tamamının orada olması gerekiyordu. Tek milletvekiline müsaade verilmiyordu. Fakat Genel Başkanımıza ve kol başkanvekillerimize kısaca bir buçuk kamer evvel Samsun’a alay verdiğimizi belirttiğimde o zaman gidebilirsin amma kol başkanvekilleriyle tekrar bile görüş dedi. Onlarla görüştüm, onlarda esen olsunlar bu izni verdiler. Yüreğim meclisteki arkadaşlarımızın yanı sıra amma bedenimle, ruhumla, yüreğimle da sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

“EĞİTİM ÜRETİMLE OLUR, ÜRETİMDE EĞİTİMLE TAMAM”

Biz eğitimin neden büyük olduğunu, eğitim olmadan bire bir ülkenin ayağa kalkamayacağını, bu ülkenin kurucusu ve CHP’nin birlikte kurucusu genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik. Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk, Samsun’a bukanak bastıktan bilahare, biliyorsunuz Amasya, Amasya’dan henüz bilahare Erzurum, Sivas’a harcama amma 8-9 Orak Ayı 1919 yılında gece saat 03.30’dahi Mazhar Hayır Kansu’yu kaldırır, derki şu aklıma gelen notları yaz. Bu notlarının birincisi der kim cumhuriyeti ilan edeceğiz. Padişahlığı kaldıracağız. Saltanata akıbet vereceğiz. Türk harfleriyle alfabeyi, yani Latin Halkları harfleri diye söylemiyor ama o antlaşma Mustafa Eksiksizlik Atatürk, Türk harfleriyle yetişek yapacağız der. Daha savaş başlamamış. Amma o biliyor ki 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru’na bindiğinde başladı cidal. Rum’birlikte gördüğü cümbüş çalkantı ve destekle birlikte, kafasında 7 düvele karşı savaşı kazanacağını amma kazandıktan sonra, cumhuriyetin ilanı ve cumhuriyet devrimlerini elbette yaşatacağını kafasına koymuş. Sakarya Meydan Muharebesi biliyorsunuz 30 Ağustos balaban taarruzdan geçmiş sunu cesim benzeri savaştır. O uğraş hazırlıkları bitmeme ederken Mustafa Eksiksizlik Atatürk, yeniden cephede değildir. Zira İsmet Ciddi vardır. Fevzi Anlamak vardır, zımnında onun kafasında ki tedbir, Ankara’bile muallimler şürasındadır. 15 Orak Ayı-21 Temmuz 1921’birlikte Ankara’birlikte muallimler şurasını toplar ve muallimler surasın dahi 243 muallim ve öğretmen vardır. Bunun 7’si kadın, 236’sı erkektir. Kadınlar arkada oturur Mustafa Kemal Atatürk buna tahammül edemez, kadınları öne alır ve konuşmasına muallimler ve muallimeler diye niteleyerek başlar. Yani demem o kim, Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizmi, bu topraklardan kovmadan önceki, kurtuluş savaşını kazanmadan ilk, cumhuriyeti zar edeceğini, cumhuriyeti terbiye devrimleriyle yaşatacağını biliyor ve bu eksende kadem atıyor. Amma bire bir apayrı şeyi henüz biliyor Mustafa Kemal Atatürk. Eğitim üretimle olur, üretimde eğitimle peki. Bunun ikisini iç içe geçirmeden, bu süreç işlenemez diyor. Cumhuriyet zar edildikten sonra, 1923’te 28 Şubat sanırım İzmir İktisat Kongresi’ni bile toplar. Daha bilahare cumhuriyet devrimlerine gelmeden, yani başöğretmenlik sıfatını almadan, 24 Teşrinisani 1928 yılına kadar, Ankara’dan, İzmir’den, Balıkesir’den, Bursa’bile ve nihayet Samsun’dahi öğretmenlerle derinti yapar. Öğretmenlerin hangi düşündüğünü, öğretmenlerin, eğitime dair ne yapması gerektiğini öğretmenlerle toplanarak bu süreci işledi. İşte CHP öz geçmişini alim ve geçmişinde yapılanları, geleceğe mum tutması açısından birlikte bunu öngören benzeri faaliyeti önüne koydu.

“EĞİTİMİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ BİR SİYASİ PARTİ SALONLARDA KENDİ MEKANLARINDA ÖREMEZ. BU AKILLICASINA DEĞİL”

Biz da diyoruz kim, tığ cumhuriyetin 2. Yüzyılına gireceğiz. Cumhuriyetin 2. Yüzyılını Umumi Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 36. Kurultayında el erki devrimini belen etti. ve konuşmasını hatırlayanlarınız vardır, o konuşmasında dedi ki, ‘Türkiye Cumhuriyetini kurarak arz nazik devrime imza atan, Mustafa Eksiksizlik Atatürk’tür. Cumhuriyeti kurdu ve yer büyük devrimci dedi. 2. Devrimi haddinden fazla partili hayat geçerek İsmet İnönü gerçekleştirdi. 3. Şişman devrimi üstelik içtimai demokrasiyi Anadolu topraklarına getiren Bülent Ecevit’ dedi. Şayet tığ Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün ve Bülent Ecevit’in yoldaşlarıyız diyorsak ki bu sloganlar sık sık atılır. O antlaşma dedi bu yoldaşlara düşen fariza, cumhuriyetin 2. Yüzyılına giderken, el erki devrimini yani 4. devrimi gerçekleştirmektedir 36. Kurultayda. Daha bilahare 37. Kurultayında yayınlamış olduğumuz 13 maddelik 2. Yüzyıla davet beyannamesinin de ilk 6 maddesinden birisi terbiye. Bunların hayata geçebilmesi için, benzeri Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün yaptığı kadar o dönemde yapılanı bu dönemde bizim yapmamız gerekiyordu. Eğitimin sorunlarını yaşayarak hepimiz biliyoruz. Ama eğitimin sorunlarına çözüm önerilerini bir siyasi parti salonlarda kişi mekanlarında öremez. Bu akıllıcasına değil. Bunun akıllıca olmadığını geçmişimizden biliyoruz. İşte buradan hareketle geçmiş önce tığ cumhuriyetin geleceği üzere eğitim çalıştayı yaptık. 1500 kişinin katıldığı 6 temel başlıkla incelenen, 2020 yılında 18 Ocakta 1500 kişinin katıldığı illerden temsilen gelenlerin katıldığı, bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay masalarının hiçbirinde partinin yöneticileri yoktu. Ağız Ağıza Eğitim Bilimi-İş’ten, Eğitim Bilimi-Sen’den, Eğitder’den, Müfettişler Sendikası’ndan, yetişek fakültelerinden hocalardan, köy enstitüsünün ermiş hocalarından bunlardan oluşan tıpkı çalıştayı yaptık. Bu çalıştayı aldık umumi başkanımızın hafızasına yerleştirdik.

“FİNLANDİYA’DAKİ EĞİTİM MODELİNE BAKALIM. KÜBA’DAKİ EĞİTİM MODELİNE BAKALIM”

Bununla 2020 yılında yapılan çalıştay sorunu çözmeyeceğini 2023’e girerken gördük. 2021 yılında bile nüfuz için eğitim bilimi toplantıları yaptık. İktidar amacıyla eğitim bilimi toplantılarını yaptıktan sonra birlikte 2. Yüzyılda eğitim hakkı çalıştayını gerçekleştirdik. Bu çalıştayın kendisi birlikte 2. Yüzyılda eğitim hakkı nedir? Terbiye hakkına zahir erişilecek? Terbiye üzerine CHP iktidarında hangi yapılması gerekiyor? Burada birlikte dört masa oluşturuldu. 2020’deki bu kitapçıktan süzülenler, burada az buçuk elan güncellenerek, geleceğe kandil tutaç şekilde tekrar tek CHP yöneticilerinin olmadığı bu masalarda bunlar tartışıldı. Bu tartışmalardan sonraları önümüze ayrımsız posta haritası çıkarttılar. Henüz sonra dediler ki sizin bu işi yapabilmeniz için, dönüp cumhuriyet tarihine bakmanız lüzum. Tek başına cumhuriyet altını tarihine bakmanız yetmez. Uluslararası eğitimde liyakatli olan ülkelere bakacaksınız. Yani bizden emsal almış ama dönüp tığ yeniden o ‘Beyaz Zambaklar’ kitabını okuyalım Finlandiya’daki eğitim modeline bakalım. Küba’daki eğitim bilimi modeline bakalım. Tıpkı da Türkiye’üstelik dünyaya çerağ olmuş, Türkiye’nin aydınlanmasında terbiye devrimlerinin hayata geçirilmesinde sunu büyük emeği olan retrospektif hal karye enstitüsü. Bu emek ancak ve fakat CHP’nin geçmişi durumunda görmesi ve geleceği şüphesiz kuracağını yeniden mı edecek, inkar mı edecek yoksa geçmişinden öğüt alarak geleceği inşa mı edecek diye niteleyerek bu yola çıktık.”

Share: