8 İlde 11 Mıntıka ‘Kesin Korunacak Kırılan Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Acele Devletleştirme Kararı Alındı

Cumhur Reisi kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı iklim sınırları içinde mevcut 11 bölgedeki natürel sit alanları, ‘stabil korunacak alıngan düz’ zar edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te bazı taşınmazların tez kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde da gâh alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’birlikte zaman yayınlanan kararlarla 8 memleket sınırında vadi alan 11 bölgedeki ayrışık bölgeler, ‘değişmez korunacak kırılan düz’ ilan edildi. 4 şehirde ise değişik alanlar için çabuk devletleştirme kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK KIRILAN ALAN’ ADINA İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde kâin Kapıkaya Kanyonu gizil doğal sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan alan olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Akseki-Gündoğmuş arası gizil saf sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak hassas kayran yerine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kırkgöz Su Kaynakları Tabii Sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan alan olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İron Sazlıkları gizil natürel sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak kırılan düz olarak tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Kâin Riva Deresi Batısı Katıksız Sit Alanı’nın siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düzlük kendisine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Mercanköşk ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağva Tabii Sit Alanı’nın himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan alan kendisine tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde mevcut Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel katıksız sit alanının dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan düzlük yerine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde mevcut Tendürek Dağı Lav Taşları potansiyel tabii sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak kırılan alan namina tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü gizil katıksız sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan düzlük olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde kâin Bendimahi Sazlıkları gizil natürel sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan düzlük kendisine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Bahtiyar Mahallesi sınırları içerisinde kâin 51045 ada 1 parsel, 51048 ada 1 parsel, 51106 ada 1 parsel numaralı, 6306 sınırlanmış Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamına giren hususi mülkiyete laf taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, proje alanındaki bayındırlık mevzuatına karşıt, ruhsatsız, iskansız ve facia riski taşıyan, genel düzenlilik ve düzenlilik yönünden tehlikeli yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısı ile alay malay bili ve laf kurallarına akla yatkın, metin ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması üzere Mamak Uray Başkanlığı marifetiyle tez kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Bartın ili, Hat ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde kâin ve kötü harita ile listede çizi ve koordinatları gösterilen alanda düz düz hususi mülkiyete laf taşınmazların, bölgede Şişko Hane İdaresi Başkanlığı eliyle yürütülen göz projesine ilgilendiren imar yolunun açılması amacıyla mezkûr Başkanlık aracılığıyla tez kamulaştırılmasına, 2942 çevrilmiş Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında bazen taşınmazların Karayolları Umumi Müdürlüğü yoluyla acele kamulaştırılmasına ilgili dolaşık kararın yürürlüğe konmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Ekli listede bulundukları kayran ile ada ve parsel numaraları tamlanan taşınmazların, İslahiye Birleştirme Uran Bölgesi sınırlarının genişletilmesi amacıyla İslahiye Belediye Başkanlığı marifetiyle tez kamulaştırılmasına 2942 mahdut Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.”

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 çevrilmiş Orman Kanunu’nun ek 16’ncı maddesi layıkıyla alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Durağan ilçesine ilişkin Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: