2023 Yılı Bütçesi TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonunda

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “TBMM, üzerinde vasilik değil, bulut dahi akseptans etmez. Cumhurbaşkanı birlikte olsa TBMM’ye buyuru veremez, vermemeli.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın, 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

Altay, Meclisin, egemenliğin merkezi, milli iradenin tecelligahı olduğunu söyleyerek, “TBMM üstünde vesayet değil, endişe dahi akseptans etmez. Cumhurbaşkanı üstelik olsa TBMM’ye buyruk veremez, vermemeli. TBMM Başkanı, YANLIŞSIZ Fırka kökenli olanaklı amma herkesin Divan Başkanı olmalı; nesnel olmalı, öğür aidiyetini, ilintisini tecezzi etmeli.” diye konuştu.

Milletvekillerinin değer ve haysiyetinin korunmasının, Meclis Başkanının görevi olduğunu tamlayan Altay, “10 bin dolar kazanç kayran milletvekili kim? Bu, Türkiye’da mevrut geçmiş bilcümle milletvekillerini itham altında bırakan ayrımsız safiha. Bunu kanıt eden maatteessüf ülkenin İçişleri Bakanı. Böyle bir husus kabil mi?” ifadelerini kullandı.

Bu sırada DÜRÜST Tümen Trabzon Saylav Salih Cora’nın, Altay’a, “Saraydan dünyalık alıp birlikte parti kuran kimdi, onu açıklayın.” demesi üzerine ağız dalaşı çıktı.

Altay, “Utanmıyor musun, 10 bin dolar alan milletvekili belki da sensin.” tepkisini gösterdi. Cora’nın, Altay’a, “Soysuz” karşılığını vermesi tartışmayı alevlendirdi.

Altay, ayağa kalkarak “Sen bana kuşkusuz terbiyesiz dersin, asabımı iptal.” diye niteleyerek bağırdı. Araya giren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Altay ve Cora’yı, “Birbirimizi eleştirebiliriz amma üslubumuza ilgi edeceğiz.” diyerek uyardı.

Konuşmasını sürdüren CHP Ekip Başkanvekili Altay, “Görevde bulunduğunuz sürece AK Parti rozetini unutmanız geçişsiz, TBMM Başkanı böyle peki. Kulakları çınlasın, Hüsamettin Cindoruk fezlekeleri gabi gönderdi, ‘Bu meşveret Divan’te yapıldı, buna fezleke veremezsin.’ diyerek fezlekeyi elinin tersiyle reddetme etti. Siz ‘Şu kadar hülasa var.’ diyorsunuz. Hepimizin fezlekesi var. Sayın Umumi Başkanın 27, benim 7 fezlekem var. Olsa hangi tamam? Mugayeret böyle baskılanmaz, muhalefet icraatla baskılanır.” görüşünü paylaştı.

“Teşri sorumsuzluğu küçümseme ve oyları kapsıyor, davranışları kapsamıyor”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yerinden söz alarak Altay’a cevap verdi.

Eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’un, Fehamet Güvenlik Mahkemesi başsavcısının, Divan Genel Kurulunda söylenen sözlerle ilgilendiren talebini iade ettiğini belirten Şentop, “Benim dönemimde de elan bilahare birlikte ayrımsız bir görüngü on paralık yaşanmadı. Çünkü Genel Asamble salonundaki sözler dokunulmazlık değil yasama sorumsuzluğuyla ait.” dedi.

Şentop, yasama sorumsuzluğu kapsamında Meclise gönderilen fezlekenin bulunmadığını bildirdi.

CHP Kol Başkanvekili Altay, “Sayın Başbuğ, kadro konuşmaları dahil mi?” sorusu üstüne Şentop, “Doğrudur, ekip de anca ama müracaat apayrı, gösteri eksantrik. Yasama sorumsuzluğu hezel ve oyları kapsıyor; fiili format, eylem, davranışları kapsamıyor.” bilgisini verdi.

“Meclisimiz çıktı sarayın benzeri noterine dönüştü”

HDP Diyarbakır Saylav Garo Paylan, “Meclisimiz artık sarayın tıpkı noterine dönüştü. Ilımlı Asya’bile, Afrika ülkelerinde üstelik meclisler gezdim. Orada birlikte meclisler var ama hükmü, etkisi yok, milletvekilinin tıpkısı itibarı yok. Oralarda biricik herif rejimleri, krallıklar var.” dedi.

Meclis Başkanının, milletvekillerinin itibarını korumakla mesul olduğunu anlatım fail Paylan, “Milletin itibarı yerlerde sürüklenirken sizi duymuyoruz, sesinizi çıkarmıyorsunuz. Kolluk, milletvekillerine zulmederken ağzınızı açmıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

HDP Iğdır Saylav Habip Eksik’in, polis güçleri marifetiyle ayağının kırıldığını savunan Paylan, “Meclis Başkanı çıkıp ‘Bu saldırıyı kınıyorum. Kolluğun yaptığı atılım kabul edilmez.’ diyemiyor. Bu bittabi Meclis Başkanlığı?” ifadelerini kullandı.

“RTÜK üyeliği seçimi krize dönüştü”

İYİ Öğür Kol Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise bütçe teklifinin, millet ile iktidarın ortada bağların koptuğunu sarih gösterdiğini söyledi.

Dervişoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), enflasyonu yüzdelik 83 oranında açıklarken bütçedeki yüzdelik 155’lik artışın neye göre hesaplandığını zaaf ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin arkası sıra yasamanın, kararnamelerle etkisizleştirildiğini gelecek süren Dervişoğlu, ” Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bu koskocaman Meclisin mehabet mekanizmasındaki şanlı işlevleri maatteessüf zatî hırslara ve ihtiraslara feda edildi. Meclisin icra üzerindeki teftiş fonksiyonlarını çalışarak namevcut sayan ve onun milletimiz namına kullandığı devredilemez bütçe hakkını üstelik elinden düz bu rejimin ve anlayışın bize göre miadı doldu.” görüşünü paylaştı.

Radyo ve Monitör Eğin Oturmuş (RTÜK) üyeliği seçiminin krize dönüştüğünü öne süren Dervişoğlu, “Benzeri RTÜK üyeliği YANLIŞSIZ Öğür’nin başını göğe erdirmeyecek, bizden çalınırsa bile bizi yerin dibine sokmayacak.” dedi.

Dervişoğlu, RTÜK üyeliği seçimine müteveccih pahal yaklaşımın, Meclisin zarfında bulunduğu tolerans ortamına zarar ödeme ihtimali bulunduğuna değinerek, TBMM Başkanı Şentop’tan duruma engelleme etmesini istedi.

“Türk siyaseti ahlaki ve hukuki aynı temizlenme dönemi yaşamalı”

MHP Konya Saylav Mustafa Sahtekâr ise amacı ülkeye ve millete bakım olan siyasetin, aktöresel değerlerle bezenmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Temiz siyasetin saf cemiyet üzere ön koşul olduğu düşüncesinden hareketle teşri faaliyetlerinin ve milletvekillerinin töre bilimi kurallar kapsamında cereyan etmesinin realizasyon edilmesi gerektiğini tamlayan Sahtekâr, “Saylav dokunulmazlığı kamu vicdanının kabul edeceği akıllıcasına esaslara bağlanarak muhtemelen ahval dışında kaldırılmalı. Mebus birlikte olsa tek kimsenin cürüm el işi özgürlüğü namevcut, mamul taksirat hiç kimsenin yanına bırakılmamalı. Alelhusus de bölücülük, terör örgütlerine yardım ve karyola iddialarıyla ilgili düzenlenen fezlekeler derhal el işi konulmalı. Türk siyaseti aktöresel ve türel bir arınma dönemi yaşamalı. Bu gerekseme tümce ve hepimiz için uygulanan.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kalaycı, MHP yerine acul, enerjik, asetat, murahhas ve nitelikli tıpkısı yasama sürecinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak şekilde Divan İçtüzüğünün gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini kaydetti.

SELIM Fırka Erzurum Mebus İbrahim Aydemir bile “Türbeyi ermiş markajcı bekçisidir. Biz ne büyüklüğünde milletvekilliği makamına akıllıca davranırsak orayı o kadar onore etmiş, yüksekte tutmuş oluruz, karşıt bütünüyle bize yansıyor.” dedi.

Benzeri milletvekilinin, ayrıcalık aldıktan sonra “Polise taşlama ederim, önüme gelene fırça atarım.” anlayışıyla akıntı edemeyeceğini vurgulayan Aydemir, “Mebus olmuşsan daha bir edep amacıyla ırgamak durumundasın, milleti temsil ediyorsun. Kaldı kim polis bizim insanımız. Onlar kavim adına hizmet ediyor.” diye konuştu.

Sayıştaya çevrilmiş eleştirilere birlikte değinen Aydemir, “İşlerine geldiğinde Sayıştayın raporlarıyla bize oldukça payanda atılıyor. Sayıştay bizim elimizde, emrimizde olsa böylesine raporları dercedilir mi? Olamaz. Etmek kim değil. Hakkı söyleyelim, hamur olsun, bizim aleyhimize olsun; iftira, yalan, laf olmasın.” görüşünü paylaştı.

Komisyonda, TBMM, Amme Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Share: